Hlavní obsah
Podle průkazu energetické náročnosti je dům ve Štěrboholech úsporný. Obvodové nosné stěny i vnitřní příčky jsou vyzděny z vápenopískových cihel, stropy tvoří železobetonová monolitická stropní příčka. Foto: Milan Malíček, Právo

Energeticky úsporné domy šetří peníze

Plánujete rekonstrukci, stavbu nového rodinného domu, prodej bytu? Pak podle nové legislativy z července 2015 musíte doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Podle průkazu energetické náročnosti je dům ve Štěrboholech úsporný. Obvodové nosné stěny i vnitřní příčky jsou vyzděny z vápenopískových cihel, stropy tvoří železobetonová monolitická stropní příčka. Foto: Milan Malíček, Právo
Energeticky úsporné domy šetří peníze

Průkaz je obdobou štítků, které známe z elektrospotřebičů, ale na rozdíl od pračky nebo ledničky je životnost domu mnohem delší. Lze tedy očekávat, že při koupi domu nebo bytu se stane energetický průkaz důležitým argumentem a nemovitosti s nízkou energetickou náročností budou zárukou dobré investice do budoucna.

Rezidence Drahobejlova dnes patří mezi nejpůsobivější novostavby v pražských Vysočanech. Kromě úsporného bydlení je k dispozici veškerá občanská vybavenost a velmi dobrá dostupnost do centra.

Foto: Milan Malíček, Právo

Co je PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy se zavedl i v ostatních státech EU. Hlavně proto, že právě budovy se u nás podílejí na celkové konečné spotřebě energií více než 30 % (průměr EU je dokonce 40 %). Od ledna 2009 musí mít průkaz každá nová budova nebo budova, která prochází rekonstrukcí a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1000 m², což je skoro každý bytový dům. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do více než 25 % pláště budovy nebo změna vytápění objektu.

Pátá etapa úsporné rezidenční výstavby Malý háj se opět rozrůstá. Celkem 144 moderních městských bytů a 13 řadových rodinných domů čeká na své nové majitele v pražských Štěrboholech.

Foto: Finep

Energetickou náročnost budovy lze významně ovlivnit pouze při její stavbě nebo při rekonstrukci. Jakmile je budova hotová, nese s sebou svou energetickou spotřebu desítky let.

Základní dělení budov

Standardní dům – je dům, jehož energetická náročnost (tepelné ztráty) vyhovuje dnes platnému hodnocení podle ČSN 730540-2. To znamená, že energetická náročnost budovy je v rozpětí 98–142 kWh na 1 m² za rok. Takový dům lze sice postavit, ale bude mít nejhorší parametry mezi novými domy. Podle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C.

Úsporný dům vykazuje nižší spotřebu tepla než standardní dům 51–97 kWh/ m².a, podle energetického štítku budovy spadá do kategorie B.

Pod energeticky pasivním projektem Kratochvíle Stochovská v Praze 6 - Ruzyni se skrývá 34 bytů ve čtyřpodlažním domě se dvěma vchody. Je navržený jako moderní rodinné bydlení v uzavřeném areálu, který poskytuje mnoho příležitostí k trávení volného času.

Foto: JRD

Mimořádně úsporné domy s hodnotou < 51 kWh/m².a patří do kategorie A, kterou energetický štítek blíže nespecifikuje.

Nízkoenergetický dům s hodnotou spotřeby, která nesmí být vyšší než 50 kWh/m².a, má kategorii A.

Nízkoenergetický dům se vyznačuje jednoduchým tvarem, důkladnou tepelnou izolací a kvalitními velkoformátovými prosklenými prvky.

Foto: Heluz

Pasivní dům s hodnotou spotřeby nižší, nebo rovné 15 kWh/m².a patří do podkategorie A+.

Nulový dům s hodnotou, která nesmí být vyšší než 5 kWh/m².a, má označení podkategorie A++.

Dům s energetickým přebytkem neboli energeticky nezávislý dům je speciální podkategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, případně jsou přebytky dále distribuovány ke spotřebě.

Parametry energetické náročnosti budov

Dnes se budovy hodnotí v širších souvislostech. Kromě vytápění se sleduje také spotřeba energie na ohřev vody, na větrání, chlazení, osvětlení a také podpůrné systémy, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory. Nepatří sem spotřeba elektřiny na provoz elektrospotřebičů, jako jsou chladnička, myčka, pračka či počítač a desítky dalších spotřebičů. Na to je dobré myslet při kalkulaci nákladů na energie v domě.

Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny jen samostatné budovy do 50 m².

Termografický snímek budovy, jehož úkolem je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu.

Foto: Termokamery-Flir

Kategorie energetické náročnosti budov

K hodnocení energetické náročnosti budovy se využívají výpočty, jejichž výstupem je energetický štítek budovy. Ten zařazuje konkrétní budovu do jedné z kategorií a charakterizuje její energetickou náročnost podle vyhlášky 148/2007 Sb. Číselné hodnoty jsou uvedeny v kWh/m².a:

  • A – mimořádně úsporná, < 51
  • B – úsporná, 51– 97
  • C – vyhovující, 98–142
  • D – nevyhovující, 143–191
  • E – nehospodárná, 192–240
  • F – velmi nehospodárná, 241–286
  • G – mimořádně nehospodárná, > 286

Nízkoenergetický dům Dominik 29 postavený moderní technologií. Realizací získáte moderní dům šetrný k životnímu prostředí, který poskytuje významnou úsporu energií během provozu.

Foto: Ekonomické stavby

Co s budovou bez průkazu?

Průkaz energetické náročnosti budovy se předkládá stavebnímu úřadu při výstavbě či rekonstrukci budovy. Budova bez průkazu by tedy neměla vůbec dostat stavební povolení, nejde-li o budovu, která průkaz mít nemusí.

Nedodržení zákonné povinnosti průkaz zpracovat je navíc správním deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu až 100 000 Kč. Pokuta až milión korun hrozí tomu, kdo průkaz nevyvěsí v budově přístupné veřejnosti.

Ojedinělý vzorový dům Tendence (nízkoenergetická dřevostavba) v příjemné části Pruhonic. Jde o zcela nový přístup k materiálům i ke ztvárnění vnitřních dispozic.

Foto: Atrium

Energetický štítek obálky budovy

Ten se zpracovává nikoli podle vyhlášky, ale podle technické normy ČSN 73 0540-2. Štítek posuzuje celkovou tepelně izolační schopnost obálky budovy. Byl zaveden proto, že požadavky na kvalitu jednotlivých konstrukcí se liší a např. okna splňující požadavek normy přesto propustí mnohem více tepla než stěna splňující požadavek normy.

Pokud bychom postavili dům celý ze skla, které vyhovuje normě, bude výsledek neradostný. Členitější prosklené budovy musejí mít ostatní konstrukce kvalitnější tak, aby to vyrovnalo ztrátu energie zasklením.

Legislativa

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. 

Energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2.

Zákon č. 406/2000 Sb.

Ani tento doklad však nemůže Průkaz energetické náročnosti budovy nahradit. Na rozdíl od průkazu posuzuje pouze to, jak dobře je dům izolován.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků