Hlavní obsah

E-topická města Williama J. Mitchella staví na novodobé komunikaci

Minulý týden zemřel ve věku 65 let držitel šesti čestných doktorátů, William J. Mitchell. Jeho vizionářské prognózy o podobě měst budoucnosti - e-topických měst, které získají novou podobu díky moderní internetové komunikaci, na své zhodnocení a potvrzení teprve čekají, už dnes je ale jasné, že odliv obyvatel z měst zpět na periferii a na venkov je ovlivněn komunikací přes internet.

E-topická města Williama J. Mitchella staví na novodobé komunikaci

Mitchellova vývojová skupina "Chytrá města" se zabývala novými formami a funkcí měst v digitální elektronické éře a snahou jejích členů bylo navrhovat designové architektonické, automobilové a urbanistické prvky do měst budoucnosti.

Americká prestižní vysoká škola, Massachusettský technický institut (MIT), zaznamenala za Mitchellova působení největší rozvoj vysokoškolského kampusu v dějinách institutu.

"Ideje našich návrhů mají co do činění s úvahami o sociální spravedlnosti a rovnosti přístupu k informacím," tvrdil Mitchell. Jeho prioritou bylo přemýšlet o důsledcích architektonických a designových návrhů. Uvažoval o tom, jak mohou změnit svět. Svým žákům se snažil vysvětlit, že při navrhování musí brát v úvahu kontext, ve kterém budou jejich návrhy fungovat.

William Mitchell velmi ovlivnil Školu architektury MIT, v jejímž čele působil jako děkan od roku 1992 do roku 2003. Díky němu se ze školy stala novodobá instituce zkoumající současné vlivy virtuality, elektroniky a digitálních technologií na architekturu, design a urbanismus.

Propojení elektronikou

Pojem e-topických měst budoucnosti je jednou ze zásadních urbanistických vizí současné architektury. Mitchellova vize e-topie není nerealizovanou utopií, ale naopak realistickou vizí o místech (topos), která už nespojuje těsné sousedství, ale napojení na elektronickou síť.

O tomto fenoménu, kdy naše kultura prochází urbanistickou revolucí "od bytů k bitům" popsal ve své nejslavnější knize, která vyšla v překladu i u nás s názvem "E-topia: život ve městě trochu jinak".

Díky tomuto trendu pak podle Mitchella současná města a jejich podoba budou fatálně měnit svou podobu. Mitchell ale varuje před neuváženým vývojem, který zapříčiní mizení center měst (náměstí, kolonád), kde se lidé setkávají tváří v tvář, stejně jako před vznikem znevýhodněných komunikačních periferií.

Spolupracovník Roy Mathieu z General Motors na Mitchella vzpomíná se slovy "Bill a jeho spisy jsou inspirací pro naší společnou budoucnost - měli bychom mít odvahu k vytvoření budoucnosti podle jeho plánů a na jeho počest."

Rozvoj mobilních městských automobilů

Mitchelova " Smart Cities" - Chytrá města budou podle jeho vize plná malých mobilních aut a skládacích motorek, mobilní auta přitom budou k dispozici k zapůjčení pro dopravu z "bodu do bodu" a budou tak dipozici těm, kdo se nechtějí starat o své vlastní auto.

Automobily, které podle Mitchella od 19. století příliš neměnily svůj vzhled, jsou neefektivní pro poskytování osobní mobility ve městech.

V poslední Mitchellově knize "Reinventing the Automobile: Personal Urban Mobility for the 21st Century" (Objevování automobilu: Osobní městské mobility pro 21. století) průkopnický William Mitchell a dva odborníci z odvětví automobilového průmyslu popisují vozidla blízké budoucnosti, která podle nich budou připojena na centrální informační systém.

Lidé podle něj v designu budou více klást důraz na ekologičnost a znovuvyužitelnost materiálu. Uvidíme, zda se jeho vize naplní.

Už dnes ale vzniká řada architektonických návrhů, které počítají s prací z domova nebo libovolného místa a jediné, co je opravdu nezbytné pro jejich efektivní fungování, je připojení na elektronickou síť. O takových kancelářích čtěte zde.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků