Hlavní obsah

Silnice od prvního července V: Zabránění v jízdě

Definice o zabránění vozidlu či řidiči v jízdě je v mnohém nová. Legislativa jí dává do ruky Policie ČR velkou páku, jak usměrnit řidiče, kteří přestoupili nějakým způsobem zákon. Především bude moci na rozdíl od současného znění zabránit v jízdě řidiči, který požil před jízdou alkohol.

Silnice od prvního července V: Zabránění v jízdě

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích vzejde zanedlouho v platnost a v paragrafu §118a má v sobě zahrnutou část o zabránění k jízdě.

Zákon tedy říká: "Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "technický prostředek") nebo odtažením vozidla."

Těm, kterým se nyní začal zvyšovat tlak však musíme říct, že právě tento zákon je jeden z nejpropracovanějších v celé novelizaci. Práva Policie ČR jsou zde totiž vyjádřena přesně a striktně. V jakých případech tedy může k tomu dojít?

Alkohol je metla lidstva

Zákon tedy rozlišuje několik druhů - první z nich je, když se proviní řidič.

Policista má právo zabránit v jízdě, pokud řidič:
a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví
b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl účastnit a kterou byl povinen oznámit policii
c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření
f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění jinou návykovou látkou
g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny
h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen sankce zákaz řízení motorových vozidel
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku

Tyto formulace jsou celkem jasné a v kombinaci s dalšími částmi zákona je tato část celkem transparentní. Navíc k tomuto odstavci můžeme přičlenit odstavec 3) v bodech a) až d), kde se za ty samé přestupky trestá i dosud nekontrolovaný učitel autoškoly.

Mnozí se jistě zarazili nad pojmem kauce. To je ale nový termín a další rozsáhlá kapitola, která si zaslouží svůj vlastní článek. O snížení trestných bodů za některé přestupky, jako je například malé množství alkoholu v krvi (do 0,3 promile) jsme už psali ve středu. [celá zpráva]

Vraky a zloději stojí

Další část §118a patří technickým vlastnostem vozu. Automobily totiž velmi často nesplňují požadavky na ně kladené pro provoz na silnicích a to jak po technické, tak i váhové stránce.

Policista má právo zabránit v jízdě, pokud:
a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu
c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu, překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

I zde tedy můžeme říci, že zde je všechno tak jak má být. Jen poslední odstavec c) ještě musíme doplnit několika body. Především upozorňujeme na to, že pokud při vážení vozidla bude odhaleno překročení povolených limitů, musí řidič zaplatit náklady na převážení a od 1. 7.  2006 také dostane tři body v bodovém systému.

Překážka v provozu a další nařízení

Samozřejmě, že zákon pamatuje i na tak "oblíbené" botičky. V zákoně se označuje jako Technický prostředek. Nesmí se nasadit však tehdy, pokud vozidlo tvoří překážku v provozu. Pak je v pravomoci Policie ČR a Obecní policie vozidlo odtáhnout na hlídané parkoviště.

Jenže sněmovna v minulých dnech zrušila povinnost policie znehybněné a odtažené vozidlo hlídat [celá zpráva]. Poškození při odtažení tak musíte stále vymáhat na orgánech dle odstavce 9), který říká: "Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)."

V těchto zákonech se jasně hovoří jak postupovat při nesprávném postupu policie, vymáhání náhrady škody apod.

Naposledy bychom chtěli upozornit na odstavec č. 6), který říká, že policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič. To znamená, že jestliže policie zastaví opilého řidiče, může za něj převzít řízení způsobilý spolujezdec. To ovšem neplatí v žádném případě pro autoškoly.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků