Od nepaměti se lidé snaží vyzrát na čas, předejít stárnutí a prodloužit si život. V boji proti stárnutí většinou přichází jako první na řadu omlazování zevnější (pomocí plastické chirurgie). Jenže mládí a vitalita nespočívá jen v našem hezkém "obalu", ale i v tom, co je uvnitř nás samotných - ve stavu našeho organizmu, vnitřních orgánů a fungování našeho těla jako celku.

Skutečný biologický věk zjistí anti-aging medicína

"Medicína proti stárnutí, tzv. anti-aging medicína, je nově vzniklá lékařská specializace, jejímž cílem je dosáhnout co nejlepšího možného zdravotního stavu člověka a zároveň co nejvíce zbrzdit proces stárnutí organizmu", uvádí MUDr. Monika Golková, prezidentka Asociace medicíny proti stárnutí ČR.  Na základě specifických vyšetřovacích metod je anti-aging medicína schopna definovat biologický věk - skutečné stáří našeho těla a vnitřních orgánů. Zjištění biologického věku je komplex mnoha lékařských vyšetření, která trvají čtyři až pět hodin, a rozsáhlého dotazníku. "Pacient se dozví, jaký je jeho skutečný biologický věk, kde jsou jeho nejslabší stránky a jaká je jeho perspektiva a prognóza. Pokud pak bude postupovat v souladu s doporučením lékařů, může získat navíc pět, deset nebo i patnáct let života," tvrdí Doc. MUDr. Lubomír Novák z pražské GHC kliniky.

Chronologický věk je věkem kalendářním, a proto ho nemůžeme ovlivnit ani změnit. Naopak věk biologický je dán aktuálním stavem našeho organizmu a ovlivnit ho můžeme.

Čím si svůj biologický věk nejčastěji zkracujeme?

Ovlivňuje ho náš životní styl, prostředí a genetické predispozice. Kromě genetických faktorů, které ovlivnit nejdou, určuje délku našeho života to, co jíme, jak odpočíváme, jaký máme vztah k životu, zda kouříme, a dále také vnější vlivy jako životní prostředí, sluneční záření apod.

Na mechanizmu stárnutí se podílí celá řada faktorů - hormony, změny struktury nukleových kyselin, změny metabolizmu kyslíku apod. Stěžejní roli při stárnutí buňky mají změny způsobené volnými kyslíkovými radikály. Tyto molekuly jsou velmi reaktivní, mají krátkou dobu života a jsou schopny poškozovat buňku i nitrobuněčné struktury. Zvýšená tvorba radikálů vede k urychlení stárnutí buněk a tím  celého organizmu. Čím je člověk starší, tím více volných radikálů na něj útočí, přičemž obranná schopnost jeho organizmu klesá.

Každý z našich orgánů stárne různě odlišným tempem a každý člověk je naprosto jedinečný. Biologický věk můžeme ovlivnit již základní znalostí našich individuálních predispozicí, našeho aktuálního zdravotního stavu a jednotlivých konkrétních preventivních opatření. "Podle Baltimorské studie lidé neumírají na stáří, ale na civilizační nemoci spojené se stárnutím, t.j. na kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, Alzheimerovu demenci, nádory a další", tvrdí MUDr. Golková. Naši péči si zaslouží zejména srdce, hlavní motor celého organizmu. Kardiovaskulární onemocnění jsou u nás stále nejčastějí příčinou úmrtí.

K faktorům, které zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí, patří především zvýšená hladina cholesterolu, zvýšený krevní tlak, diabetes mellitus, nezdravá strava, kouření, nadváha, nedostatek pohybu a stres. 

Zajímá Vás, jak jste na tom Vy?

Jaký je skutečný biologický věk vašeho organizmu a Vašeho srdíčka? Pomocí dotazníku "Jak mladé je Vaše srdce" si můžete vypočítat svůj skutečný biologický věk (podle stavu srdce a cévního systému). Dotazník byl vytvořen ve spolupráci značky Flora s klinikou GHC a je k dipozici na www.flora.cz .

Pokud pomocí dotazníku zjistíte, že Vaše biologické hodiny tikají rychleji, než by měly, nezoufejte - nikdy není pozdě na to, abyste svůj biologický věk ovlivnili. Změnou životních návyků můžete výrazně omladit své srdíčko. "Pomoci Vám může i certifikovaný anti-aging specialista, který Vám vytvoří individuální program" uvádí MUDr. Golková.

Více informací naleznete na www.amps.cz.