To, že mnohočetný myelom je zhoubné onemocnění krve, vědělo podle mezinárodního výzkumu společnosti Harris Interactive pouze osm procent Evropanů. Lékaři přitom každoročně v Evropě zjistí 26 000 nových případů, více než 18 000 Evropanů ročně vinou této nemoci umírá. V Česku se s mnohočetným myelomem léčí asi 1300 osob, každoročně přibude zhruba 400 nových pacientů. Většinu z nich tvoří lidé středního či vyššího věku.

Nemoc se projevuje zejména bolestí kostí. Zodpovědné jsou za to přemnožené myelomové buňky v kostní dřeni. Myelomové buňky se odlišují od svých funkčních, zdravých protějšků (plazmocytů) nekontrolovaným množením a dlouhým životem v kostní dřeni. To způsobuje, že tyto myelomové buňky zabírají v kostní dřeni stále více a více prostoru na úkor buněk zdravých, které utlačují. V kostech se vytvářejí ložiska patrná na rentgenových snímcích jako otvory.

Nemocní tak často "bloudí" mezi ortopedy, neurology a rehabilitačními lékaři. Podle Romana Hájka z Hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno - Bohunice přitom stačí mnohdy jen udělat rentgenový snímek, ze kterého odborník nemoc pozná. Jeho slova o častém pozdním odhalení nemoci potvrdila i jedna z pacientek. S tímto onemocněním se léčí asi čtyři roky. Jednou se již příznaků nemoci zbavila, ale nemoc udeřila znovu.

Nemoc nelze zcela vyléčit

Podle lékařů nemoc sice nelze zcela vyléčit, ale pacient s ní může žít i řadu let. Za klíč k úspěšné léčbě považují zejména komunikaci pacienta a lékaře. Nemocný by měl vědět, co se s ním bude dít a měl by na to být připraven. "Při aktivním přístupu nemocného k léčbě lze docílit mnoha let kvalitního života," vysvětlil primář hematoonkologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jan Straub. 

Nemocným s touto chorobou může pomoci nový klub, který vznikl pod hlavičkou pacientského sdružení Arcus Onko Centrum. Informace zájemci naleznou na jeho webových stránkách www.mnohocetnymyelom.cz, kde se dozvědí fakta o onemocnění i adresy specializovaných center. Jejich součástí je také internetová poradna. Každý všední den od 08:00 do 15:00 se mohou zájemci obrátit na telefonní linku 532 233 551.