Problém ale nastává, když nálada neodráží skutečnost a negativní emoce se objevují příliš často, trvají příliš dlouho anebo je jejich intenzita nepřiměřená. Pak teprve můžeme hovořit o depresi. Někteří lidé jsou k ní náchylnější, jiní jí odolávají snáze. Vědci už před časem potvrdili, že dědičnost hraje při jejím vzniku významnou roli. Nelze ovšem říci, že by za nemoc odpovídal jeden gen, může jich být řada. Geny se vzájemně ovlivňují a na vzniku onemocnění se podílí také prostředí.

Narušuje také imunitu

"Deprese se může projevovat i různými tělesnými obtížemi a bolestmi - nejčastěji hlavy a zad. Je prokázáno, že zhoršuje průběh chronických onemocnění a například významně snižuje délku přežití po infarktu myokardu. Stejně tak je dokázáno, že narušuje imunitní systém. Mnohdy lékař nemůže žádnou příčinu tělesných obtíží objevit. Teprve když vezme v úvahu depresi, zjistí, že odhalil příčinu onemocnění," uvádí MUDr. Jaroslava Laňková, praktická lékařka a odborná garantka programu Postup léčby deprese pro praktické lékaře v rámci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Antidepresiva spolehlivě účinkují

Deprese není v žádném případě slabost, nedostatek vůle nebo sebekázně. A není to ani známka nějaké abnormality. Mít depresi rozhodně neznamená, že je člověk blázen. Může se však cítit prázdný, bez energie, smutný a vyčítat si to. Obvykle ani nezvládá každodenní záležitosti a nesoustředí se. Nedokáže se radovat z věcí, které ho dříve těšily.

"Jestliže lékař vyloučí onemocnění těla, může být příčinou obtíží právě deprese. Pokud je diagnostikována, může se po podání antidepresivních léků pacient dočkat takřka zázračného vyléčení. Bohužel však nemocní bývají mnohdy přesvědčeni, že jejich obtíže jsou tělesné, a psychické příčiny nemoci odmítají. Hledají proto další lékaře, podrobují se náročným vyšetřením a zbytečně ztrácejí čas a oddalují účinnou léčbu. Někteří z nich své potíže léčí sami a užívají léky na odstranění úzkosti či na spaní. To jsou ale většinou léky návykové. Na rozdíl od antidepresiv neléčí depresi a nezkracují její délku.

Deprese je jednou z nejlépe léčitelných psychických poruch. Čím dříve ji lékař objeví a léčí, tím dříve odezní. Léčba pomáhá naprosté většině pacientů. Neléčená deprese může trvat léta a postupně vést ke ztrátě výkonnosti, izolaci, výraznému zhoršení zdravotního stavu a snížení obranyschopnosti organismu," dodává dr. Laňková.