ČR slaďuje postupně daně s EU. Při svém vstupu do unie si vyjednala přechodné období u několika výjimek. Spotřební daň na cigarety se má zvednout od 1. dubna 2006, krabička podraží o sedm korun. "Přibližování je z mého pohledu příliš pozvolné, já bych si dovedl představit rychlejší změny," uvedl Rath. Sám by si podle svých slov dokázal představit i to, že by se kouření mohlo "daleko více finančně znevýhodnit".

Rath uvažuje například o zavedení zvláštní zdravotní daně, která by byla na tabákové výrobky uvalena. Výtěžek z ní by putoval do zdravotního pojištění. Tuto změnu ale do voleb prosadit nestihne. Vytyčil by si ji jako jednu ze svých priorit po volbách, kdyby dál zdravotnictví vedl.

Kouření již není považováno za neškodný zlozvyk, ale za vážnou nemoc. Zkracuje život v průměru o 15 let. Ročně v ČR podle odborníků připraví o život asi 18 000 lidí. Přispívá totiž ke vzniku infarktů, nádorů, mrtvice a dalších chorob. Jejich léčba stojí navíc miliardy korun. Podle statistiků spotřeba cigaret v Česku stále roste, loni jich v průměru každý občan vykouřil 2243.

Ministr chce lidi dotlačit k preventivním prohlídkám

Ministerstvo zdravotnictví chce přivést lidi do ordinací na preventivní prohlídky. Věří, že mu v tom pomůže i kampaň, kterou nyní odstartovalo. Na stránkách novin varují občany před rakovinami plic, děložního čípku, střeva a konečníku i před obezitou přední odborníci. Kampaň ve středu na tiskové konferenci představil ministr zdravotnictví David Rath.

"Včasný záchyt těchto nemocí prudce zvyšuje šanci pacienta na vyléčení, nejenom na přežití," uvedl Rath. Podle něj se ministerstvo bude zaměřovat právě na prevenci takových chorob. V příštím roce by čtyři základní programy měly doplnit kampaně za snížení užívání drog mezi mladými a pokles počtu dětských úrazů.

Kampaň se zatím skládá z placených inzerátů, které vycházejí v novinách. Vypadají jako rozhovor se známým lékařem. Specialista v odpovědích na otázky o chorobě informuje a radí, jak jí lze předcházet. Například o rakovině plic hovoří profesor Pavel Pafko. Ministr očekává, že texty přimějí lidi k tomu, aby o své zdraví pečovali. Ekonomická zvýhodnění a bonusy ve zdravotním pojištění podle Ratha beze změn zákonů zavést nelze. Úpravy norem ale není možné do voleb stihnout, dodal.

Rath uvedl, že tištěná reklama bude stát "statisíce". V příštím roce by se kampaň měla rozšířit i do rádia a televize, její cena by se podle ministra pohybovala "v řádech milionů".

Medicína opomíjí lidskou psychiku

Medicína by si měla i více všímat pacientovy psychiky. Léčba by tak byla úspěšnější. Řada onemocnění a závislostí je totiž psychosomatického původu, avšak současná medicína se více soustředí na technické řešení, a psychiku opomíjí. Právu to včera řekl ministr Rath.

"Jsem si vědom důležitosti psychiky při léčbě pacienta. Pracujeme i na programu humanizace medicíny. Moderní lékařská technika je důležitá, ale nelez opomíjet, že pacient je především člověk, a je důležité, aby se lékař pacentovi více věnoval, více s ním o jeho problémech mluvil," uvedl ministr. "Bylo by dobré, kdyby do budoucna při vzdělávání lékařů byl kladen větší důraz na význam psychiky v léčbě," dodal

Jeho slova potvrzuje také přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jiří Šimek. "Lékařská etika jako odbornost nemá mezi lékaři velkou prestiž. V Česku máme také poměrně nedostatek kvalifikovaných odborníků."

Také přednosta psychiatrické kliniky 1.LF UK profesor Jiří Raboch na listopadové konferenci o primární prevenci rizikového chování.poukázal na nedostatečný zájem medicíny o lidskou psychiku. " Klasická medicína dělá pokroky, ale psychiku člověka podceňuje a přehlíží," uvedl profesor Raboch. "Člověk by se nám neměl ztratit ze zřetele. Musíme ho vidět jako celek, a to současná medicína nedokáže," řekl Raboch.

Podle Ratha je oficiální medicína často podceňuje "hybnou sílu člověka", který se chce uzdravit. V případě nekonvenční medicíny je podle ministra do budoucna třeba "oddělit zrno od plev" a v především v rámci prevence využívat ty metody, které se prokázaly jako pacientům prospěšné