"Znamená to důsledně sledovat a kontrolovat dodržování pacientova práva na soukromí v nejrůznějších situacích," řekl ředitel této nemocnice Oldřich Šubrt.

Zdravotníci Homolky musejí velice přísně dodržovat tzv. desatero, v němž jsou následující zásady:

  • Nezpovídat pacienta před jinými osobami. 
  • Informovat pacienta o jeho zdravotním stavu.
  • Omezit přítomnost třetích osob při vyšetřování.
  • Vždy klepat na dveře včetně pacientských pokojů.
  • Lékařskou vizitu neprovádět tak, aby to byl výslech před svědky.
  • Důsledně hovořit s pacientem, zejména ze strany lékaře.
  • Zbytečně pacienta nesvlékat při vyšetření.
  • Nenechávat zdravotnickou dokumentaci bez dozoru.
  • Správně transportovat pacienta na různá vyšetření.
  • Pacienta oslovovat jménem.

"V mnohém se to zdá samozřejmé, ale ne vždy se to dodržuje," konstatoval Šubrt.

Homolka by také ráda, aby nikdo nečekal na ošetření v ambulanci déle než patnáct minut. K tomu má pět dvojic kontrolorů, kteří provádějí náhodné kontroly na odděleních a ptají se pacientů, jak dlouho čekají. "Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že vznikají chyby. Ale chceme, aby nám je pacienti řekli. Poučili jsme se z nich a viníky i potrestali. Lékaři i zdravotní sestry, pokud se chovají k pacientům špatně, to poznají na odměnách," ujistil Šubrt.

Zaměstnanci dostanou odměny

Pod vánoční stromek dostanou všichni zaměstnanci Homolky minimálně šest tisíc korun jako odměnu. "U mnohých to ale bude podstatně více. V řádu několika desítek tisíc korun," informoval.

Homolka je v zisku zhruba 70 miliónů korun a téměř celý jej, tak jako každý rok, chce investovat do rozvoje nemocnice.