Výzkumníci sice potvrzují, že konzumace alkoholu v rozumné míře může chránit před srdečními chorobami, jedním dechem ale dodávají, že rizika spojená s rakovinou a jinými nemocemi tuto ochranu převyšují.

Studie s názvem Global Burden of Disease, které se zúčastnili lidé ve věku 15 až 95 let, zkoumala úroveň užívání alkoholu a jeho účinky na zdraví v 195 zemích mezi roky 1990 až 2016.

Výsledky ukázaly, že z celkem 100 tisíc testovaných abstinentů jich 914 onemocnělo rakovinou či jinou chorobu, která má nějakou spojitost s alkoholem.

U těch, kteří si dávali jeden alkoholický nápoj denně, vzrostl počet nemocných o 0,5 procenta. Dva nápoje denně pak znamenaly zvýšení o sedm procent a pět nápojů denně dokonce 37 procent.

„Přesto, že zdravotní rizika jsou u konzumace jednoho nápoje denně malá, se zvyšujícím množství alkoholu rychle rostou,” vysvětlil jeden z hlavních představitelů studie Max Griswold.