V mnoha zemích světa je pátek třináctého považován za nešťastný, stejně je tomu u nás. Podle nejnovějšího průzkumu agentury NMS pro společnost Sazka má u nás obavy z pátku třináctého čtvrtina lidí, a to nejvíce v Plzeňském kraji (42,3 %). Naopak obyvatele Královéhradeckého kraje nechává tento den chladnými, obává se ho pouze desetina lidí.

Pro 46,7 % dotázaných tento den ale nic extra alarmujícího neznamená. Toho, že je pátek třináctého, si všimnou, ale nic se tím pro ně nemění.

Někteří Češi (14,1 %) tento den naopak vnímají pozitivně a věří, že jim přinese štěstí. Což potvrzují i statistiky sázek, podle nichž sází v tyto dny až trojnásobně více lidí.

Další oblíbené pověry

Další pověrou, které Češi hodně věří, je smůla, kterou přináší černá kočka, když přeběhne přes cestu. Podle průzkumu je nejobávanější pověrou zejména pro obyvatele Jihomoravského kraje.

V Moravskoslezském kraji a jižních Čechách se zase obyvatelé nejvíce obávají rozbitého zrcadla. Sedmi rokům smůly zde věří téměř třetina dotázaných.

Mezi méně známé pověry pak patří vyhýbání se kanálům, rozsypaná sůl, vykročení pravou nohou či procházení se pod žebříkem.

Obecně se za pověrčivé považuje 35 % Čechů, přičemž nejvíce pověrčiví jsou především mladí lidé. Zdá se tedy, že s větší životní zkušeností pověrčivost klesá a ztrácí na své váze.

Podle psychologů nejvíce věří pověrám lidé, kteří mají sklon k posedlostem – tedy ti, kteří třikrát chodí kontrolovat, jestli zamkli byt apod. Z pohledu věd o chování pak přispívá ke vzniku pověr malá předvídatelnost výsledků. Lidská mysl má sklon hledat kolem sebe vztahy příčina–důsledek. Pokud neexistují, vytvoří si je sama.