Zatímco v roce 2001 bylo v ČR žadatelů o invalidní důchod s duševní nemocí „pouze“ 13 135, o deset let později toto číslo stouplo na více než dvojnásobek – na 27 765. Duševní nemoci tak představují nejrychleji rostoucí důvod k udělení invalidního důchodu.

Většina lidí se však stále pojišťuje především proti trvalým následkům úrazu, ačkoli kvůli nehodě či zranění pobírá invalidní důchod pouhých 15 % lidí, 55 % důchodů pak připadá na následky nemoci a 30 % na psychická onemocnění, ukazují statistiky společnosti Axa.

Ženy vedou

Ženy jsou k psychickému onemocnění náchylnější. Na psychiatrických odděleních jich končí o alarmujících 50 % více než mužů.

Vedení České psychiatrické společnosti odhaduje, že určitou formou duševní poruchy trpí cca 3 milióny Čechů, psychiatra pak ročně vyhledá asi 600 tisíc lidí. Patnáct procent z nich se léčí ambulantně, 85 % péče probíhá v psychiatrických léčebnách.

Mezi nejčastější psychické nemoci patří maniodeprese, obsedantně kompulzivní porucha, demence a paranoia. V posledních letech také výrazně narůstá počet osob s Alzheimerovou chorobou.

Deprese je neustále na vzestupu

Mezi lety 2006 a 2010 se u nás výskyt deprese zdvojnásobil. Nejčastěji postihuje lidi sociálně izolované, staré nebo handicapované, nevyhýbá se ale ani „normálním“ lidem v produktivním věku. Častými příčinami bývá kromě stresujících událostí například prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti nebo nevhodný životní styl. Také užívání antidepresiv se od roku 1995 téměř zosminásobilo.

„Pokud člověk potřebuje pomoc, cítit podporu a mít možnost sdílet své starosti, samotná antidepresiva nepomohou. Velmi důležitý je psychoterapeutický přístup,“ vysvětluje Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. z České psychiatrické společnosti.

Sehnat kvalitního psychoterapeuta placeného ze zdravotního pojištění je však podle něj problém a na terapii, která vyjde na 500 až 1000 Kč na hodinu, každý nemá. Stále více lidí se tak dostává do svízelné situace.

Jak se bránit

„Pravidelně se hýbat, přemýšlet nad tím, co člověk jí, mít čas na přátele a své záliby, tedy nežít jen prací. To jsou rady, které znějí banálně, ale skutečně fungují,“ uvádí profesor Jiří Raboch.

Na webu patalie.cz/dusevnizdravi si také můžete například stáhnout příručku Jak si udržet zdravý rozum nebo si na simulátoru vyzkoušet, jak vidí svět pacienti s depresí, demencí, obsedantně kompulzivní poruchou nebo paranoiou.

A pokud máte uzavřené pojištění na následky úrazu, zvažte, jestli se nepřipojistit i proti invaliditě v důsledku psychické poruchy, protože průměrný invalidní důchod 3. stupně se pohybuje jen kolem 10 000 Kč, což opravdu není moc.