„Chirurgické odstranění nádoru vyžaduje radikální prostatektomii, tedy odejmutí celé prostaty. Močová trubice se poté napojí přímo k močovému měchýři prostým sešitím,“ vysvětlil hlavní autor studie a spolutvůrce nové techniky Vladimír Študent ml. z olomoucké kliniky.

Únik moči nejčastější komplikací

Mezi nejčastější pooperační komplikace tohoto postupu patří samovolný únik moči. Právě ten pomáhá odstranit technika nazvaná Advanced Reconstruction of Vesicourethral Support (ARVUS).

„Po odejmutí prostaty nařasíme svaly, které tam zůstaly, a vytvoříme z nich jakýsi límec, hamaku, který poslouží jako závěsná podpora. Díky ní se únik moči sníží na minimum,“ objasnil.

„Standardní postup jsme zachovali a doplnili. Vlastně jsme jen udělali to, co zatím nikoho nenapadlo – vrátili jsme svaly nazpátek a přitáhli je k močovému měchýři,“ doplnil ho přednosta kliniky a člen autorského kolektivu Vladimír Študent st.

U první skupiny mnohem lepší výsledky

Přínos nové techniky ověřili urologové u dvou třicetičlenných skupin mužů s lokalizovaným karcinomem prostaty. Pacienti té první podstoupili chirurgický zákrok s využitím nové techniky, u druhé skupiny proběhla operace podle dosavadního postupu.

„Když jsme obě skupiny porovnali, zjistili jsme, že pacienti z první skupiny dosáhli normální kontinence mnohem dříve, někteří i několik hodin po operaci. Do dvou měsíců jich bylo kontinentních 70 procent, zatímco u druhé to bylo jen 20 procent,“ uvedl Študent jr.

Operuje robot

Kromě úspěchu v odborných kruzích si výzkumný tým cení především přínosu pro pacienty. „Podařilo se nám podstatně zvýšit kvalitu jejich života. Pro drtivou většinu z nich znamenají problémy s inkontinencí citlivou věc a závažný sociální a hygienický problém, s nímž se jen obtížně vyrovnávají,“ potvrdil přednosta kliniky.

Roboticky asistované operace provádí chirurgický tým v Univerzitním centru robotické chirurgie, které v Olomouci existuje už sedmým rokem. K jeho základnímu vybavení patří operační robot daVinci S HD, který simuluje pohyby operatéra pomocí ramen s chirurgickými nástroji.

Ramena jsou do pacientova těla zavedena miniaturními vpichy a lékař je ovládá joysticky. Pohyby robota zpracovává a zpřesňuje počítač a přehled o operované oblasti dodává 3D obraz.