Závažná forma tohoto onemocnění je způsobena bakterií Neisseria meningitidis, zejména jejími séroskupinami A, C, W-135, Y a séroskupinou B. Postihnout může kohokoliv, ale nejvíce ohroženou skupinu bývají děti do 4 let věku a dospívající od 15 do 19 let.

K přenosu může dojít velice snadno, a to kapénkovou infekcí z jedné osoby na druhou, podobně jako je tomu u chřipky nebo rýmy.

Mezi prvotní příznaky mohou patřit bolesti hlavy, zvracení, horečka, porucha vědomí či krvácivé projevy na kůži tzv. petechie. Klíčovou podmínku pro uzdravení pacienta představuje včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby pomocí antibiotik.

Bohužel i tak bývá jedinec ohrožen na životě, musí absolvovat velmi dlouhou hospitalizaci v nemocnici a dost často mu zůstávají i trvalé následky. Za posledních šest let bylo v České republice zaznamenáno celkem 382 případů meningokokové infekce, z tohoto počtu bylo 161 dětí do věku 5 let. Téměř každý pátý člověk, který závažnou nákazu přežil, trpí trvalými následky.

Prevence onemocnění

Na území České republiky se nejčastěji setkáváme s meningokokem typu B a C, méně často se pak jedná o séroskupiny A, W-135 a Y. V loňském roce onemocnělo meningokokovým onemocněním celkem 42 lidí, z tohoto počtu bylo 17 dětí do věku 5 let. Infekce meningokokem séroskupiny B se na celkovém počtu výskytu onemocnění podílela více než 57 %.

Prevenci invazivního meningokokového onemocnění představuje očkování. Vhodné je očkování adolescentů a malých dětí, především před vstupem do nového kolektivu, kde jsou obě věkové skupiny vystaveny zvýšenému riziku infekce.