Psychoneuroimunologie, psychoneurokardiologie, psychoneuroendokrinologie a další obory se snaží propojit problémy s imunitou, oběhovou soustavou a hormonálním systémem člověka s psychikou. Rostoucí počet vědců přiznává, že většina chorob má psychosomatické příčiny, tedy že nejde jen o geny a vlivy z prostředí, ale že důležitým článkem problému je právě psychika.

Když s tím nemůžete nic udělat, tak se tím netrapte

Život a zdraví Jeanne Calmentové studoval lékař Jean-Marie Robine. „Nikdy nedělala nic zvláštního, aby zůstala zdravá,“ tvrdí o své 122 let staré pacientce. Jeanne od jednadvaceti kouřila cigarety, pila portské a jedla čokoládu. To vše do svých 119 let. Sama dlouhověkost připisovala tomu, že se ráda smála, odmítala se stresovat a ničím se příliš netrápila. „Když s tím nemůžete nic udělat, tak se tím netrapte,“ radila svým blízkým.

„Extrémní potlačování hněvu je nejčastější charakteristikou pacientek s rakovinou prsu,“ tvrdí studie publikovaná v odborném časopise Journal of Psychosomatic Research. Je jednou z mnoha, které dokazují, že psychika a způsob myšlení či nazírání na svět kolem nás jsou nejpodstatnějším faktorem pro rozvoj rakoviny a dalších onemocnění.