The Week upozorňuje, že psychopati nejsou jen lidé, kteří za zády drží nůž nebo mají k útoku připravenou motorovou pilu. Psychopatie je hluboce zakořeněná a přetrvávající psychická vlastnost nebo způsob chování jedince, jehož životní styl i vztah k sobě a druhým se významně liší od místních kulturních zvyklostí.

Součástí psychopatického chování jsou povrchní emoce, chybějící pocit viny, sebestřednost, impulzivita, nezodpovědnost nebo příživnický způsob života.

Důvodem, proč nejméně psychopatů pracuje v pečovatelství, lékařství (kromě chirurgie), řemeslnictví, charitě či učitelství, je zřejmě fakt, že tyto profese vyžadují vzájemný blízký lidský kontakt, citový vklad a většinou nenabízejí žádný podíl moci.

A to prý narušené jedince z přirozenosti jejich stavu neláká.