Obecně se srdeční arytmie, tedy poruchy srdečního rytmu rozdělují na dvě skupiny, na arytmie projevující se pomalým srdečním rytmem, který je pro pacienta nebezpečný a řeší se implantací kardiostimulátoru, a na arytmie charakteristické zrychlenou srdeční činností.

Ze skupiny arytmií se zrychlenou či nepravidelnou srdeční činností fibrilace síní ohrožuje člověka zejména zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody, či ucpáním a následnou nedokrevností periferních tepen dolních končetin.

I v případě, že fibrilace síní bezprostředně neohrožuje život pacienta, vede tato nemoc k výraznému zhoršení kvality života. Cévní mozkovou příhodu a další zdravotní komplikace může vyvolat nedostatečná léčba nemoci, je tedy vhodné dbát na důslednou prevenci a pravidelné prohlídky u lékaře, které jsou klíčové pro včasné odhalení a léčbu.

Každoroční návštěva lékaře u lidí nad 40 let

"Základní prevencí je dodržování zásad zdravého životního stylu. Důležitý je pravidelný pohyb, dbát na zásady zdravého stravování, vyhýbat se nadváze i obezitě a kontrolovat cholesterol. Pokud je jedinec navíc léčen s diabetem či s vysokým krevním tlakem a dalšími nemocemi, je nutné tuto léčbu nepodceňovat. Mezi primární prevenci patří u pacientů nad 40 let také pravidelná návštěva lékaře jednou ročně," doporučuje Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci.

Léčba fibrilace síní spočívá především v užívání léčiv na úpravu srdečního rytmu, často také léků na snížení srážlivosti krve a v dodržování dalších doporučení ošetřujícího lékaře.

Nedílnou součástí léčby a s ní spojených komplikací je také dodržování zásad zdravého životního stylu. "Pacienti by se měli vyhýbat kouření, stravě bohaté na sůl a tuky, stresovým situacím a nadváze či obezitě. Velice důležité jsou také pravidelné prohlídky u lékaře, které mohou včasně odhalit možné komplikace. Vhodnou léčbu doporučí pacientovi jeho lékař s ohledem na věk a jeho aktuální zdravotní stav," dodává Táborský.