Diabetes, česky nazývaný cukrovka, zvyšuje hladinu cukru v krvi. Ten může poškozovat cévy ledvin. První projevy jejich selhávání lze poznat na základě jednoduchého a časově nenáročného vyšetření hladiny bílkoviny v moči, které provádí diabetolog nebo praktický lékař. „Pokud však pacient nemá tušení, že trpí cukrovkou nebo nedbá na doporučení lékaře, mohou se obtíže s ledvinami projevit až při jejich závažném selhávání,“ objasňuje profesor Štěpán Svačina.

Cukr v krvi může také za poškozování zraku. Postihuje totiž i oční cévy, které zásobují oko živinami. „Při zvýšené hladině cukru dochází ke zhoršení vidění. Pokud se diabetes podaří včas kompenzovat, zrak pacienta se obvykle opět zlepší,“ vysvětluje profesor Svačina.

U některých pacientů však dochází k dlouhodobému i trvalému poškození sítnice. To se projeví nepohyblivými skvrnami v zorném poli člověka. Pokud pacient včas nenavštíví očního lékaře a nebude dodržovat doporučení diabetologa, může o zrak v krajních případech i přijít.

Profesor Štěpán Svačina

Profesor Štěpán Svačina

FOTO: Václav Pergl, Právo

Cukrovka má negativní dopad i na končetiny. Nejčastějším problémem bývá tzv. diabetická noha. Na pokožce se tvoří vředy a rány, které se kvůli poškození nervů a cév a nedostatečnému zásobování tkáně živinami a kyslíkem špatně hojí. Snáze se do nich může dostat infekce.

„Tyto stavy pak mohou skončit až amputací končetiny. Ta má negativní vliv na pacienta i jeho další léčbu. Po návratu do běžného života má člověk omezenou možnost věnovat se pohybovým aktivitám, které preventivně působí proti zhoršování diabetu,“ informuje Svačina.

Více diabetu, více nemocí?

Někteří cukrovkáři se nemusí vyrovnávat pouze se svou nemocí. „Pacienti mohou častěji trpět psychickými problémy, především depresemi. Výkyvy nálad souvisí s hladinou cukrů v krvi,“ vysvětluje lékař. Duševní pohodu mohou také narušit zásadní změny životního stylu doporučené lékařem při léčbě diabetu.

S diabetem také úzce souvisí zvýšený výskyt srdečně cévních onemocnění, především cévní mozkové příhody a srdečního infarktu. „Pokud má pacient cukrovku v kombinaci se selháváním ledvin, je toto riziko zvýšené o 90 % ve srovnání s lidmi s cukrovkou bez této komplikace,“ dodává Štěpán Svačina.

Cukrovka neznamená konec všemu sladkému

Předcházet veškerým komplikacím způsobených diabetem 2. typu je možné dodržováním zdravého životního stylu a stravy. „Prevence cukrovky nespočívá v tom, že člověk přestane jíst sladké, jak si to mnozí myslí. Za diabetes mohou zejména živočišné tuky obsažené například v uzeninách, paštikách nebo mletém mase,“ dodává Svačina.

Dodržováním zdravého životního stylu je možné eliminovat výskyt cukrovky i u osob s genetickými předpoklady. Vzniku diabetu 1. typu mohou částečně u svých dětí předcházet matky – méně často se tato nemoc vyskytuje u osob, které byly déle kojeny.