Endometrióza je onemocnění, při němž se malé části výstelky děložní dutiny nacházejí jinde než v děloze, například na pobřišnici, vaječnících nebo na různých místech v oblasti pánve. Pravděpodobně vzniká na základě genetických, hormonálních, imunologických a toxických vlivů z vnějšího prostředí, jež ovlivňují přeměnu buněk na ložiska endometriózy, které se mohou usídlit na jakémkoliv orgánu v těle, kromě srdce a sleziny.

Kvůli svému chování je mnohdy endometrióza přirovnávána k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění.

Charakteristické příznaky endometriózy
bolestivá menstruace
bolesti při pohlavním styku
pánevní bolesti chronického charakteru
porucha plodnosti
vaginismus

Možnosti léčby

"V současnosti neexistuje terapie, která by vedla k trvalému vyléčení endometriózy. Veškeré léčebné snahy směřují k úlevě od bolestí, ke zmenšení, vymizení či odstranění endometriotických ložisek, k zachování či obnově plodnosti, k zabránění návratu onemocnění a v neposlední řadě ke zlepšení kvality života pacientky," vysvětluje primář Robert Hudeček z Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno.

Konzervativní neinvazivní léčba je založena na hormonální léčbě. Smyslem této léčby je prostřednictvím chybějící menstruace a nízké hladiny estrogenů vyvolat potlačení růstu děložní tkáně mimo dělohu. Dlouhodobé působení umocněné chybějící ovulací a menstruací vede k zmenšení až nekróze (odumření) ložisek.

Nevýhodou této formy terapie je častý výskyt recidiv onemocnění po ukončení léčby, a to v 30-70 % případů. Doba od ukončení léčby do začátku nových potíží je individuální a pohybuje se od šesti do osmnácti měsíců.

Standardem invazivní léčby endometriózy se stalo chirurgické odstranění viditelných lézí. Ke zmírnění bolesti jsou pak obvykle podávána analgetika, hormonální přípravky a doplňky stravy. Ženám trpícím endometriózou jsou nově k dispozici také specializované webové stránky Bolestivamenstruace.cz, kde naleznou informace o tom, co je endometrióza, jaké jsou její příznaky, jak probíhá diagnóza i jaké jsou možnosti léčby, dále také poradnu s gynekologem.