„Zvláště ženy, které konzumují jídlo v něčí společnosti, sní stejné množství a stejně rychle jako jejich doprovod,“ tvrdí nizozemští psychologové.

Pokud se žena potká s kamarádkou či jinou osobou, velmi rychle v prvních minutách začne napodobovat chování protějšku. A začne stejně rychle jíst a konzumovat podobně velká sousta. Většinou si vkládá do úst jídlo do pěti sekund poté, co tak učiní společník. Psychologové nevědí, zda je to vědomé či nevědomé chování, u žen je ale velmi časté.

„Prokázali jsme vztah mezi mírou zkonzumovaného jídla a tím, kolik toho zkonzumuje osoba sedící se ženou u stolu,“ tvrdí doktor Roel Hermans z Radboud univerzity.

Lidé napodobují rysy těch, s nimiž se baví a jsou v interakci. Napodobujeme tak postoje, gesta, manýry, akcent a dokonce styl jedení. Podle Hermanse napodobují styl konzumace druhých i muži, ale spíš se to týká alkoholu, u jídla se nechávají ovlivnit méně než ženy.