Podle vědecké studie zveřejněné v odborném časopise British Medical Journal dražší kloubní náhrady ve skutečnosti nijak výrazněji nezlepšují kvalitu života nemocných ani jejich schopnosti vykonávat každodenní aktivity.

Některé studie dokonce naznačují, že moderní kloubní náhrady jsou spojené s vyšší mírou následných operací, a to právě kvůli mechanickým komplikacím, jako jsou dislokace (posunutí) či uvolnění kloubu.

I úspěšné operace kyčelního kloubu mohou vyžadovat revizní operace do 10 let po operaci, a to nejčastěji kvůli infekci, opotřebení kloubu či nestabilitě. Opakované operace při použití starších implantátů jsou méně časté.

Podle vědců prozatím stále není znám skutečný přínos nových, dražších implantátů, přestože neustále roste počet lidí, kteří tyto implantáty upřednostnili před těmi tradičními.

Jaké materiály jsou nejúčinnější

Přezkoumání všech lékařsky schválených implantátů nařídil americký úřad FED, který chtěl získat informace, jaké materiály jsou nejúčinnější.

Tým vědců porovnal výsledky 18 studií, zahrnující celkem 3139 pacientů a více než 830 000 operací z výročních zpráv registrů.

Srovnáním výsledků došli k závěru, že nové implantáty nemají žádný významnější přínos pro kvalitu života nemocných či jejich chůzi, oproti tradičním náhradám.

Přestože jedna studie prokázala, že kovové implantáty (spoje kov na kov) snižují pravděpodobnost vykloubení kloubu, tři velké národní registry naopak ukázaly, že tyto spoje jsou možná v něčem lepší, ale jelikož vyžadují častěji revize operací, nelze říci, že jsou pro nemocného skutečně přínosnější.

"Existují pouze minimální důkazy o účinnosti jednotlivých druhů kyčelních implantátů a v podstatě neexistují žádné dokázané výhody modernějších spojů (kov na kov či keramika na keramiku) oproti tradičním spojům," dodávají pro Daily Telegraph autoři studie.