Zlepšení v tomto druhu nádorových onemocnění nastalo hlavně díky pestřejší stravě, dokonalejšímu skladování potravin a rovněž ústupu od kouření.

Tým pod vedením Fabia Leviho z univerzity ve švýcarském městě Lausanne zjistil, že ve 25 zemích kontinentu poklesl u mužů počet případů úmrtí na karcinom žaludku u statisíce osob z 18,6 na 9,8. U žen šlo o snížení z 8,9 na 4,6 případu na 100 tisíc osob.

Stálá metla lidstva

Rakovina žaludku ale přesto dosud patří k nejčastějším nádorovým onemocněním, a ta jsou obecně na předním místě příčin úmrtí v rozvinutých i rozvojových zemích.

"Celosvětově je jejich podíl na úmrtích 12,6 procenta," řekl Právu ze Ženevy expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Ivo Kocur. "Ve vyspělých zemích je ale toto číslo mnohem vyšší a nádorová onemocnění mohou představovat i více než čtvrtinu příčin všech úmrtí," dodal.

V ČR je nyní úmrtnost na rakovinu žaludku na přibližně polovičních hodnotách z roku 1975; zatímco v roce 1970 zemřelo na tuto nemoc 2447 mužů, v roce 2000 to bylo jen 859.

V západní Evropě jsou nejčastějšími nádorovými onemocněními nádory plic a konečníku, u mužů pak ještě prostaty a u žen prsu. Ve střední a východní Evropě jde o nádory plic, konečníku a žaludku.

"Pokud nedojde k zásadním opatřením v oblasti prevence a léčby nádorových onemocnění, bude kolem roku 2020 na planetě ročně téměř 16 miliónů nových případů," upozornil Kocur. "Ročně pak podle prognóz nádorovým onemocněním podlehne na deset miliónů osob."