I když dokument nespecifikuje příčinnou souvislost, stal se argumentem těch, kdo varují před negativními vedlejšími účinky aspirinu. Je například známo, že aspirin (kyselina acetylsalicylová) může hojným užíváním způsobit krvácení do žaludku.

Prevence proti rakovině a mrtvici

Na druhé straně se ale rovněž ví, že lék může pomoci předejít některým druhům rakoviny. Protože také ředí krev, užívají aspirin milióny lidí jako prevenci zhoršení kardiovaskulárních chorob a proti mozkové mrtvici.

Nicméně i když se vědci usilovně snažili najít souvislost mezi aspirinem, kardiovaskulárními chorobami a zhoršením zraku, zjistili pouze, že zraková degenerace postihla sledované osoby bez ohledu na stav jejich srdce a krevního oběhu, shrnul vedoucí výzkumného týmu Paulus de Jong. Výzkum možných rizik aspirinu pro zrak dále pokračuje.