Osoby s těžkou depresí – například lidé po těžkých traumatech či v terminální fázi rakoviny – se po užívání léku s velmi nízkou dávkou psilocybinu dokázali na svět dívat optimisticky, ale co víc! Zlepšil se také jejich vztah k blízkým, více se začali zajímat o své zdraví a dokázali se na svět zase usmívat.

Po roce od užívání léku 94 procent pokusných osob hodnotilo užití psilocybinu jako jeden z pěti nejsilnější spirituálních zážitků svého života. U 89 procent přetrvávaly pozitivní změny v jejich chování, ve vztahu k jiným, ve vztahu ke svému zdraví a psychické pohodě.

Podle profesora psychiatrie Rolanda Griffithse z Johns Hopkins University je však nesmírně důležité užívat správnou míru léku. Nevhodné množství může být hazardní, vést k sebedestrukci a poškození zdraví.