Představte si, že sedíte v čerstvě dostavěném domě, pijete kávu z plastového kelímku a mluvíte s někým přes mobil. Co z toho vás vystavuje největšímu riziku rakoviny? Dost možná právě sezení, zvláště pokud vsedě trávíte hodně času.

Přes nedávné zprávy o možných karcinogenních účincích mobilních telefonů, kávy, polystyrénu a formaldehydu většinu z nás tyto látky při běžném užívání neohrožují.

Pro významnou část lidí je to spíše obezita a nedostatek fyzické aktivity, co zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Poplašné zprávy

"Jsme bombardováni zprávami o nebezpečí, které nám hrozí od běžných věcí v našich životech, ale většina lidí není těmto vlivům vystavena natolik, aby to mohlo vyvolat rakovinu," tvrdí zástupce ředitele Americké společnosti pro rakovinu, doktor Len Lichtenfeld.

Karcinogeny jsou látky, které mohou vést ke vzniku rakoviny, ale to neznamená, že jsou nebezpečné, jakmile s nimi přijdeme do styku. Do zpráv se dostávají díky dvěma organizacím, které pravidelně svolávají vědce a rozhodují, zda má něco být zařazeno na seznam rakovinotvorných látek.

Jak uvádí agentura AP, podle květnové zprávy Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotní organizace (WHO), je možné, že mobilní telefony zvyšují riziko nádorů mozku.

"Klíčové slovo je tu ´možné´," vysvětluje Lichtenfeld. A dodává, že důkazů o tom je pramálo. Od nástupu mobilů se četnost nádorů mozku nezvýšila.

Od roku 1971 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny přezkoumala více než 900 látek. Jen něco málo přes 100 z nich bylo prohlášeno za karcinogeny, 59 za pravděpodobné karcinogeny a 266 za možné karcinogeny.

V poslední z těchto kategorií jsou - kromě elektromagnetické energie z mobilů - i káva a zásypový pudr. Pudr by totiž mohl obsahovat slídu, která v přírodní formě obsahuje azbest, ale prostředky pro domácnost již přes 40 let azbest neobsahují.

A vliv kávy na zdraví se zkoumá už léta. Ale zatím se neprokázalo, že by nějak zvyšovala riziko rakoviny.