Podle statistiky totiž právě dospívající patří mezi skupinu obyvatel, která je černým kašlem ohrožena nejčastěji. A přeočkovávání proti černému kašli má význam nejen pro jedince, ale i pro jeho okolí. Zejména pak pro kojence, kteří zatím ještě nejsou chráněni očkováním a u kterých je průběh nemoci nejvážnější.

Černý kašel patří mezi vysoce nakažlivé nemoci dýchacího ústrojí, které se šíří kapénkovou infekcí. V roce 2009 jím onemocněla necelá tisícovka lidí, což představovalo nejvyšší výskyt nemoci od roku 1966. Loni se u nás černým kašlem nakazilo celkem 662 jedinců. Mírný pokles výskytu nemoci v sobě může odrážet pozitivní dopad nově zavedeného přeočkování 10letých v roce 2009. I přesto však černým kašlem nejčastěji onemocní skupina dětí ve věku 10 – 15 let. Pravděpodobně se jedná o ty, které novému přeočkování unikly.

Ze statistiky Státního zdravotního ústavu také vyplývá, že 75 % registrovaných nemocných bylo před černým kašlem kompletně očkováno podle očkovacího kalendáře pěti dávkami vakcíny. U dětí ve věku 10 až 14 let pak mělo úplné očkování celých 91 % pacientů.

Pravidelné přeočkování je nutné

„Pro poskytnutí ochrany proti černému kašli bylo v ČR nezbytné zavést přeočkování 10 a 11letých dětí. Ukazuje se, že k zajištění dlouhodobé ochrany proti černému kašli je nutné pravidelně přeočkovávat, podobně jako je tomu u vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Rodiče dětí narozených v letech 1998 a dříve, které unikly nově zavedenému povinnému přeočkování, by proto měli zvážit pokračování v ochraně proti černému kašli. Přeočkování proti němu mohou spojit s přeočkováním proti tetanu ve 14 letech,“ uvedla předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP MUDr. Hana Cabrnochová.

V Česku se proti černému kašli plošně očkují kojenci, batolata, předškoláci mezi  5. a 6. rokem života a od roku 2009 i 10 a 11leté děti. Lidé starší 11 let by si měli přeočkovávání proti této nemoci hlídat sami, neboť pro ně již nepatří očkování proti černému kašli mezi povinná.

Výhodné je si na prodloužení ochrany proti černému kašli vzpomenout před přeočkováním proti tetanu. Obě nemoci se totiž přeočkovávají ve stejném intervalu deseti až patnácti let a proti oběma je možné očkovat zároveň jednou vakcínou. Tato vakcína se jmenuje Boostrix a prodlužuje ochranu nejen proti černému kašli, ale i proti tetanu a záškrtu. Pro přeočkování stačí jedna dávka vakcíny, jejíž cena se pohybuje kolem 700 Kč.