Odborníci z lékařského centra Rush univerzity v Chicagu konkrétně zjistili, že čím více vůní dokážeme ve stáří rozeznat, tím pravděpodobnější je, že budeme žít déle než jedinci s horším čichovým vnímáním.

Při testech odborníci spolupracovali s více než 1000 dobrovolníky ve věkovém rozmezí 53 až 100 let, u kterých zjišťovali výsledky v klasickém 12bodovém čichovém testu.

"Při každé konkrétní vůni měli všichni respondenti na výběr ze čtyř možných odpovědí. Konkrétně byly například testovány vůně jako je kouř, citron, černý pepř nebo skořice," uvedl k průběhu testu vedoucí studie doktor Robert Wilson. Po dobu čtyř let pak průběžně sledovali jednotlivce, kteří se testů účastnili. Žádný z nich nebyl v době provádění testu léčen s demencí či Parkinsonovou chorobou. V průběhu sledovaného období (4 roky) zemřelo 321 osob z celkového počtu respondentů.

Více vůní, delší život

Odborníci po celkovém zhodnocení výsledků testů a zjištění ze čtyřletého sledovacího období zjistili, že u jedinců, kteří v testech odpověděli správně pouze na šest z celkových 12 testovaných vůní, bylo o 36 procent zvýšené riziko úmrtí než u těch, kteří odpověděli správně na 11 z 12 testovaných vůní. V celkovém hodnocení byly brány v potaz i faktory jako věk, zdravotní potíže, deprese nebo mozková dysfunkce.

Jak následně uvedl doktor Wilson, citelné postižení čichu může být prvotním signálem některého neurodegenerativního onemocnění, například právě demence.