Stěry z bankomatů a stěry z mís na veřejných záchodech v Anglii byly z hlediska bakteriálních kultur identické. Obsahovaly velké množství druhů bakterií, ale také velký počet buněk. Detekovány byly dokonce druhy, které způsobují průjmy, zvracení a zažívací potíže.

Mikrobiolog Richard Hastings potvrdil, že při kultivaci byly prokázány pseudomonády a bacily jak ze stěrů na záchodech, tak ze stěrů na bankomatech.

„Byli jsme velmi překvapeni výsledky, protože bankomaty byly těžce kontaminovány bakteriemi jako veřejné záchodky,“ uvedl Hastings. Stejně nebezpečným zdrojem bakterií jsou podle něj také veřejné telefony.