Sál, který je součástí 1. interní kliniky, disponuje technologií, která umožňuje prostorové zobrazení srdečních dutin. „Jeho pořízení přišlo se stavebními úpravami na 39 miliónů korun,“ řekl Právu mluvčí nemocnice Egon Havrlant. Část nákladů pokryla dotace od ministerstva zdravotnictví ve výší 17 miliónů korun.

„V loňském roce vybralo ministerstvo zdravotnictví jedenáct zařízení, která tvoří národní síť komplexních kardiovaskulárních center. Do nich je soustředěna specializovaná a nákladná péče o pacienty s nemocemi srdce a oběhové soustavy. Naše nemocnice je jedním z těchto špičkových zařízení, proto je nezbytné postupně investovat do modernizace vybavení, které slouží právě pacientům léčeným v našem kardiovaskulárním centru,“ uvedl ředitel FNOL Radomír Maráček.

Kardiovaskulární onemocnění patří podle něj celosvětově k nejvýznamnějším oblastem medicíny. „V České republice jsou mezi příčinami úmrtí na prvním místě, ročně na ně umírá padesát tisíc lidí, to je více než polovina všech zemřelých. Proto je i naší snahou, aby péče o pacienty s kardiovaskulárními chorobami byla co nejlepší,“ podotkl Maráček.

Pro diagnostiku a intervenční výkony měla až dosud 1. interní klinika k dispozici jen jednu angiolinku. „Po vybudování nového elektrofyziologického sálu s druhou jsme nyní schopni nabídnout pacientům v rutinním provozu širší spektrum výkonů a díky moderním technologiím ještě kvalitnější péči. Posunuli jsme se mezi pět nejmodernějších pracovišť v České republice v oblasti intervenční kardiologie a léčby poruch srdečního rytmu,“ zdůraznil přednosta kliniky Miloš Táborský.

Prostory nového sálu vysvětil olomoucký arcibiskup, metropolita moravský Jan Graubner (na snímku druhý zleva).

Prostory nového sálu vysvětil olomoucký arcibiskup, metropolita moravský Jan Graubner (na snímku druhý zleva).

FOTO: Vlasta Hradilová, Právo

Olomoučtí specialisté podle jeho slov v souvislosti s modernizací pracoviště a rozšiřováním spektra kardiologických výkonů absolvovali v uplynulých měsících několik odborných stáží na pracovištích v ČR i v zahraničí, mimo jiné například ve špičkovém německém srdečním centru v Lipsku.

Čekací doba se zkrátí

Přínos nového sálu s moderním vybavením pro pacienty olomouckého kardiocentra je podle Táborského jednoznačný. „Můžeme provádět více výkonů v oblasti léčby srdce a cév bez nutnosti klasické operace, nabízíme teď efektivní léčbu všech poruch srdečního rytmu. Významně se také zkrátí čekací doby. Například u nechirurgické léčby fibrilace síní, což je jedna z nejsložitějších arytmií, se nyní z původních šesti měsíců posouváme na šest týdnů,“ poznamenal přednosta.

Prostory nového sálu a jeho zázemí byly budovány tak, aby na pacienta působily co možná nejvlídněji. Stěny jsou barevné, estetický dojem podporují také dekorativní obrazy. V předsálí se navíc pacient může před zákrokem alespoň částečně rozptýlit sledováním televize přímo z lůžka, zdravotnický personál jej má z bezpečnostních důvodů s pomocí kamerového systému neustále pod dohledem.

Komplexní kardiovaskulární centrum FNOL, které tvoří I. interní klinika (kardiologie), Kardiochirurgická klinika, II. chirurgická klinika (cévní) a Radiologická klinika, by mělo v modernizaci pokračovat v letošním i příštím roce. Nemocnice v této souvislosti vypracovala několik projektů, s nimiž se nyní uchází o dotace ze státních i evropských zdrojů.