Mezi nejčastější komplikace neléčeného diabetu patří onemocnění srdce, selhání ledvin, erektilní dysfunkce, bolestivá forma diabetické neuropatie, slepota, deprese, gangréna a obrna žaludku.

Onemocnění srdce a mozková příhoda

Přítomnost diabetu znamená zvýšené riziko řady zdravotních komplikací souvisejících se srdcem a cévami, jako je infarkt myokardu, mozková příhoda (mrtvice), ateroskleróza, zvýšený cholesterol a hypertenze.

Onemocnění očí

Diabetes může vést ke třem hlavním očním komplikacím: retinopatii, glaukomu (zelený zákal) a kataraktě (šedý zákal). Všechny tyto nemoci vznikají v důsledku dlouhotrvající zvýšené hladiny cukru v krvi.

Sexuální problémy

U lidí s diabetem jsou sexuální problémy jako poruchy erekce mnohem častější, protože vysoká hladina cukru v krvi může poškodit nervová vlákna a cévy nezbytné pro správnou funkci pohlavních orgánů.

Deprese

Větší sklon k depresi u osob s diabetem má dvě hlavní příčiny. První vyplývá ze skutečnosti, že prudké výkyvy hladiny cukru v krvi mohou mít vliv na emoce a způsobovat pocity smutku. Druhým důvodem je fakt, že diabetes je stresujícím onemocněním, vyžadujícím změny stravovacích návyků a životního stylu. To může u některých lidí vést k pocitu, že se odlišují od ostatních členů rodiny či přátel.

Diabetická neuropatie (postižení nervů)

Nadbytek cukru poškozuje jak citlivá nervová vlákna, tak i cévy zabezpečující jejich výživu. Toto poškození může postupem času dosáhnout takového stupně, že nervová vlákna mohou ztratit schopnost vést signály z mozku a do mozku.

Nervová soustava přitom kontroluje automatické funkce jako dýchání, zrak, sluch, trávení potravy, vnímání bolesti, tlaku a tepelných podnětů, stejně tak jako vůlí řízené pohyby včetně sezení, chůze či běhu.

Někdy se diabetická neuropatie rozděluje na periferní (charakterizovanou zejména postižením dolních končetin, která se může podílet na změnách označovaných jako diabetická noha) a na autonomní (projevuje se postižením různých orgánů).


Postižení nohou - tzv. diabetická noha

Syndrom diabetické nohy patří k nejobávanějším komplikacím cukrovky. Je mu však možné v 75 procentech případů zabránit. Diabetik musí každý den kontrolovat a ošetřovat své nohy a věnovat pozornost i sebemenšímu poranění, aby se nerozrostlo v závažný problém, který může vyústit až v amputaci prstu nebo celé končetiny.

Problémy s nohama často postihují lidi s diabetem trvajícím již několik let. Příčinou je poškození nervů a cév zásobujících dolní končetiny v důsledku zvýšené hladiny cukru v krvi. Následkem tohoto poškození může dojít ke ztrátě schopnosti vnímat tlak, bolest nebo teplo působící na nohy.

Poradny pro pacienty

Při zjištění diabetu je proto vhodné dbát na návštevy u lékaře a nepodceňovat vlastní životosprávu. Důležitý je pravidelný pohyb, snížení konzumace tučných a sladkých potravin, vyhýbání se kouření a nadbytečné konzumaci alkoholu. Tato opatření mohou připadat pacientovi často nepohodlná, ale v porovnání s amputovanou končetinou, infarktem či slepotou určitě stojí za to je dodržovat. 

Pacienti se mohou o diabetu informovat na speciální telefonní dialince 800 112 122, nebo na webu www.zivotsdiabetem.cz. Zde je možné se dozvědět, jak probíhá diagnostika diabetu, co je to hypoglykemie a hyperglykemie nebo jaké komplikace jsou s cukrovkou spojené.

Pro nově diagnostikované pacienty můžou být přínosné rady, jak se s diagnózou cukrovky vyrovnat a jak zvládat naléhavé situace, především hypoglykemii a hyperglykemii. Nechybí ani část věnovaná tomu, jaké možnosti mají pacienti při léčbě cukrovky.