Tento druh pijáků má i menší sklon k druhům rakoviny, které jsou s alkoholem často spojovány. Mohou za to dva geny, díky kterým se alkohol z těla rychleji vyplavuje.

Lidé, kteří mají jeden z těchto genů, mají poloviční riziko než zbytek populace, že se u nich objeví rakovina úst, hrdla či hrtanu. Jak uvádí list The Metro, v Británii má tento gen nazvaný ADH7 kolem dvaceti procent lidí. Pět procent lidí má i druhý ochranný gen - ADH1B.

Jak uvádí Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, tento objev by mohl vést k vývoji léků, které potlačují následky pití alkoholu. Její mluvčí však současně varuje:

"Rádi bychom zdůraznili, že to neznamená, že by lidé mohli pít přes míru a nepodstupovat žádné riziko. Tyto genetické varianty jsou vzácné a ani lidé, kteří tyto ochranné geny mají, nejsou vůči vlivům alkoholu zcela imunní."