Tuberkulóza bývala velkým strašákem ještě pro naše babičky a dědečky, v současnosti však míra jejího výskytu výrazně poklesla a klesat zřejmě bude i nadále. Číselné údaje hovoří v tomto smyslu jasně.

Podle ÚZIS bylo z 871 případů onemocnění u tuzemců 598 u mužů a 273 u žen. Nejčastější formou byla TBC plic, nejvíce pacientů bylo v nejvyšších věkových kategoriích. Nově zjištěných onemocnění bylo 848, recidiv 23.

Oproti roku 2006 klesl počet případů u občanů ČR o 102, na 100 000 obyvatel to je pokles o 11,6 procenta. Muži byli TBC postiženi častěji, na 100 000 obyvatel připadalo 11,9 mužů, ale jen 5,2 žen s touto nemocí.

Nejvíce případů bylo v Praze

Nejvíce nemocných bylo starších 75 let, na 100 000 lidí této věkové skupiny připadá 25,6 případu. Vysoká nemocnost byla loni i u lidí od 70 do 74 let, na 100 000 lidí v této věkové skupině bylo 14,8 případu. Zvýšený výskyt onemocnění, což je deset případů na 100 000 obyvatel, začíná u mužů po překročení třicítky, u žen až po dosažení 75 let.

Nejvíce případů na 100 000 obyvatel bylo v Praze, - 12,3 - a v Jihomoravském kraji - 10,8. Nad republikový průměr se dostaly také kraje Moravskoslezský s 9,5 případy, Královéhradecký s 9,4, Ústecký s 9,3 a Olomoucký s 8,7 případy TBC na 100 000 obyvatel. Nejnižší nemocnost hlásila Vysočina.

Už šest let spadá Česko mezi země s nízkým výskytem TBC

Světová zdravotnická organizace a EU považují za nízký výskyt 20 onemocnění na 100 000 obyvatel, tuto hranici nepřesáhl už šestým rokem za sebou žádný kraj v ČR, informoval ÚZIS.

U cizinců bylo loni hlášeno 153 případů TBC, což je 17,6 procenta ze všech onemocnění hlášených v ČR. V roce 2006 byla TBC hlášena u 130 cizinců, podíl na všech onemocněních činil 13,4 procenta. Nejvíce nemocných bylo loni ze Slovenska - 31. Dalších 28 případů TBC bylo u občanů Vietnamu, 27 u občanů Ukrajiny a 22 případů u občanů Mongolska. Mezi bezdomovci bylo zjištěno 39 případů TBC, z toho 38 TBC plic.

Je tu s námi už dlouho

Tuberkulóza patří k nemocem, které provází člověka po značnou část historie. Ale teprve v roce 1882 objevil vědec Robert Koch původce tuberkulózy - tuberkulózní bacil.

V České republice bylo zákonem z roku 1953 povinné očkování dětí proti TBC (viz. sloupek). Rodičům, kteří své dítě ve stanovených lhůtách nenechají očkovat, bývá účtována pokuta ve výši až několika tisíc korun.