Tým expertů z Johns Hopkins University sledoval 36 dobrovolníků, kteří drogu z lysohlávky užili a po čtrnácti měsících většina uváděla, že halucinogenní zážitek v nich posílil smysl dobrého pocitu a životního uspokojení.

„Většina dobrovolníků se dívala zpět na svou zkušenost až po čtrnácti měsících a hodnotila ji jako nejvíce nebo jednu z pěti největších osobně smysluplných a spirituálně významných událostí jejich života,“ uvedl ke své studii profesor Roland Griffiths.

Závěry výzkumu byly publikovány v odborném časopise Journal of Psychopharmacology.