Badatelé sledovali 77 dospělých narkomanů a alkoholiků. Během osmitýdenního výzkumu se skupina podrobená počítačové terapii v průměru lépe zhostila drogových testů a vydržela abstinovat déle. Výsledky nasvědčují tomu, že speciální počítačové programy mohou pomoci zlepšit účinnost tradičních osobních konzultací.

Studie se zúčastnili muži a ženy léčící se ambulantně ze závislosti na alkoholu, marihuaně, kokainu či opiátech jako heroin. Všem pacientům byla nabídnuta standardní terapie, zahrnující individuální i skupinová sezení. Polovina z nich, vybraných namátkou, měla možnost podrobit se počítačové terapii.

Odvykací počítačový program mění chování svěřenců

Profesorka psychiatrie na Yaleově univerzitě Kathleen M.Carroll a její kolegové vypracovali počítačový program, který pomáhá narkomanům poučit se o způsobech, jak čelit touze po drogách, a i jinak změnit své chování.

Každou lekci provází film natočený podle scénáře čerpajícího námět ze skutečného života, jakým je například nabídka drogovéhom dealera - a pak nabízí způsoby, jak se s takovou situací vypořádat.

Výzkumníci zjistili, že pacienti z "počítačové" skupiny při testování přítomnosti drog v moči "propadali" asi o 50 procent méně často, než ti, kteří se podrobili standardní terapii. V průměru také vydrželi déle nepřetržitě abstinovat - 22 oproti 17 dnům. Zatímco výsledky dosavadního bádání jsou slibné, podle Carrollové a jejího týmu je zapotřebí více obdobných studií, než bude možné zmíněné počítačové programy používat ve větším měřítku.