„Podle současných zkušeností diabetiků v ČR je možnost sjednat si životní pojištění velice ztížená, ba nemožná. Pokud uvedete, že jste diabetik, některé pojišťovny vás vůbec nepojistí nebo vám nabídnou velmi předražené pojištění, kde jsou navíc rizika, která jsou ochotna přijmout, velmi omezena. Diabetici přitom vzhledem k zvýšeným zdravotním rizikům pojištění nutně potřebují.“ říká předseda Svazu diabetiků ČR Vladimír Horák.

Podle celosvětových statistik Munich Re Group se doposud mohl diabetik pojistit s výraznou cenovou přirážkou, která se průměrně pohybovala kolem 250 procent.

Nově se lidé s diabetem mohou pojistit u Pojišťovny Aegon pro případ smrti a čtyř závažných onemocnění, kterými jsou nejvíce ohroženi – mrtvice, oslepnutí, selhání ledvin a amputace nohy nad kotníkem.

Pojištění si mohou sjednat diabetici ve věku od 15 do 55 let na dobu nejméně 10 let. Pojišťovna bude zkoumat jejich celkový zdravotní stav, a to v podobném rozsahu jako lékař v diabetologické ordinaci. O pojistitelnosti klienta rozhodne odborný lékař pojišťovny na základě zprávy diabetologa, která bude ve většině případů vyžadována.