Experti z University of Carolina sledovali zdravotní stav osob starších šedesáti let. Ti, kteří byli více fit, měli nižší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří fit nebyli, bez ohledu na to, zda měli nadváhu či byli obézní.

Čím méně se sledované osoby pohybovaly a vykazovaly horší výsledky při zátěžovém testu, tím vyšší riziko předčasného úmrtí u nich bylo. Podle profesora Stevena N. Blaira je zajímavé, že pro zdraví je ve vyšším věku skutečně nebezpečnější nedostatek pohybu než nadváha.

„Nechci znít jako obhajovatel obezity. Ale u starších lidí to není tak významný determinant úmrtnosti jako u mladých lidí,“ prohlásil Blair.

Přes dvě tisícovky seniorů starších šedesáti let byly sledovány po dobu dvanácti let. Po celé období jim byl měřen BMI určující míru nadváhy a pomocí zátěžového testu také míra fyzické zdatnosti. Dvacet procent nejméně fit osob pak umřelo předčasně čtyřikrát častěji než dvacet procent těch s nejlepší kondicí.