Nová studie z University of Maryland demonstruje, že dětský stud může být úzce spjat s chováním stresovaných rodičů a genetickým pozadím. Profesor Nathan Fox se svým týmem prokázal, že stále ostýchavé děti jsou často vychovávány rodiči, kteří jsou příliš vystresovaní. Přitom tyto děti mají geny, které jsou velmi citlivé na stresové prostředí.

Ostych je podle amerických psychologů výslednicí účinků prostředí na určité typy genů.

"Matky, které uvádějí, že jsou stále stresované, se chovají odlišně ke svým dětem než ty, které pociťují klid a pohodu. Stresovaná matka přenáší tlak na dítě. Každé pak na tento stres reaguje odlišně. Naše studie zjistila, že geny hrají klíčovou roli v této variabilitě. Ty děti, které mají geny citlivé vůči stresu, tedy geny spjaté s vylučováním serotoninu, se většinou chovají stydlivě, pokud jsou vychovávány stresovanými matkami," tvrdí profesor Nathan.

Gen příslušející hormonu serotoninu má dvě formy, tzv. alely. Dlouhou a krátkou. Pokud má dítě krátkou alelu, je vůči stresu velmi citlivé. V prostředí se stresovanou matkou se pak častěji projevuje jako ostýchavé a tiché, bývá úzkostné, bázlivé a depresivní.