William Killgore z armádního výzkumného centra v Marylandu sledoval několik vojáků ve službě a testoval jejich schopnost činit rozhodnutí a posuzovat danou situaci. Nedostatek spánku měl přitom silně oslabující efekt na procesy rozhodování, které souvisely s emocemi.

"Když jsou lidé na nohách déle než čtyřiadvacet hodin bez spánku, začne dramaticky klesat jejich mozková aktivita v prefrontální kůře, která je zodpovědná za emocionální procesy a rozhodování. Prostě tato část mozku usne," tvrdí doktor Killgore.

Lidé na důležitých pozicích by měli dbát na dobrý spánek

Na spánkovou deprivaci hůře reagují ti jedinci, kteří mají nízkou emocionální inteligenci. Jedinci s menší emocionální kapacitou jsou méně odolní vůči účinkům nedostatku spánku a jejich schopnost úsudku je ještě horší než u osob, které jsou v tomto ohledu lépe vybaveny.

Zvláště lidé na pozicích s vysokou mírou zodpovědnosti a rozhodování by měli dbát na správnou spánkovou hygienu. Týká se to především lékařů, kteří mnohdy rozhodují o životě a smrti pacienta.