1. důvod: Vztah s vámi vnímá jako povinnost

Každá povinnost bývá velmi svazující a často pozbývá na atraktivnosti. Zvlášť když se jedná o vztahy a vše, co k tomu náleží. Pokud muž nabude vnitřního pocitu, že má povinnost trávit s vámi čas, milovat se s vámi apod., pak vězte, že to není nic příjemného. Zvlášť když oním důvodem je pocit, že vy si prostě zasloužíte být s tím nejlepším, kterým se on necítí.

2. důvod: Touha po prostoru

Pokud člověk začne pociťovat tíhu povinnosti vůči druhému, začne mít nedostatek vlastního prostoru pro své já. Najednou jako by se nemohl nadechnout. V ten okamžik se mění i partnerův postoj k přitažlivosti vůči vám. Přestane si být jistý, zda jej skutečně přitahujete, a zda tím, co mezi vámi probíhá, je opravdu chemie.

3. důvod: Neschopnost učinit rozhodnutí

Jakmile muž začne váhat, co k vám opravdu cítí, a vše, co dělá, je jen z povinnosti vyplývající ze vztahu s vámi či z jeho vlastní vůle, pak se může dostat opravdu do úzkých. Zvlášť když nedokáže učinit potřebné rozhodnutí. Únik je pak v daný okamžik tím nejlepším řešením.

Jak muže získat zpět?

„Jedinou možností je sázka na chemii a vzájemné propojení. Aby měl muž možnost opět pocítit, že milování s vámi mu činí radost. Jeho touha je čistě živočišná a nemá nic společného s povinností. Komunikace zde sehrává až druhotnou roli,” radí na svém blogu James Allen Hanrahana.