Protože právě na schopnostech pozitivně ovlivňovat lidi kolem sebe nejčastěji závisí, čeho v životě dosáhnete. Podívejte se s námi na nejoblíbenější přesvědčovací techniky těch nejlepších právníků, obchodníků či odborníků na komunikaci, jimiž ovlivňují všechny kolem, aby následovali jejich příkladu.

1. Jasně, konkrétně a srozumitelně

Než začnete s lidmi jednat, je zapotřebí u nich vzbudit důvěru a stanovit si jasné a konkrétní cíle. Lidé jsou často tak zahleděni do sebe, že potřeby ostatních přehazují na druhou kolej. Čím víc tedy budete při svých jednáních chodit kolem horké kaše a nebudete konkrétní a přímí, tím spíše neuspějete.

Vždy je lepší si nejprve sepsat pár bodů, co od druhých žádáte, abyste při komunikaci s nimi zbytečně neutíkali od tématu a od začátku jim dali jasně najevo, co po nich chcete. Čím lépe vše pochopí, tím snáze učiní to, co po nich žádáte.

Být tvrdým vyjednavačem se jednoduše vyplácí a čím více si budete v praxi ověřovat tuto skutečnost, tím víc budete na lidi působit přirozeně.

2. Pro své nápady umět nadchnout ostatní

Důležité informace je někdy lepší dávkovat po částech, po kterých je vždy zapotřebí otevřít diskusi. Tato strategie sice vyžaduje více času, ale pokud potřebujete druhým prodat něco opravdu důležitého a velkého, vyplatí se to.

„Pokud někomu sdělíte nějaký svůj nový nápad, jeho prvotní reakce může být naprosto defenzívní a odmítavá. Ale pokud pozvolným uvolňováním informací a diskusí lidem umožníte myslet si, že na ten nápad přišli společně s vámi, pak je jejich postoj zcela opačný. Najednou v podstatě chtějí totéž co vy a do plnění úkolu se zapojí mnohem intenzivněji,” vysvětluje pro Yourtango Dave Kerpen, autor knihy The Art of People.

Fráze jako "Co si o tom myslíte?" nebo "Jaké řešení navrhujete?" pomohou získat lepší představu o myšlení a názoru druhého. Mnohem snáze lze pak vést diskusi dle svého plánu a získat odpovědi na původní otázku: „Přemýšlel jsem o tomto konkrétním nápadu, co si o tom myslíte?”

„Není potřeba vydávat své řešení za ten nejlepší nápad, důležité je získat od druhých pozitivní zpětné vazby ve stylu ,Myslím, že je to dobré řešení‘. V ten okamžik dosáhnete svého zcela přirozenou cestou a druzí budou mnohem vnímavější k přijetí vašich nápadů,” dodává Kerpen.

3. Sledujte, co říkáte

Pro mnohé lidi bývá velmi složité při sdělování informací držet se tématu, a svůj proslov tak zbytečně neprodlužovat. Čím víc přitom jedinci mluví, tím více u druhých obvykle ztrácejí na pozornosti.

„Verbální i neverbální komunikace je důležitá při každém rozhovoru. Pokud ale chcete prosadit své návrhy, musíte se vyhnout všemu, co by vás mohlo dostat do defenzivní role. Pak je totiž méně pravděpodobné, že s vámi druzí nebudou souhlasit,” vysvětluje psycholožka Emma Seppäläová.

Mnohem efektivnější je sdělení správně formulovat, svou řeč zbytečně neprodlužovat a nesnažit se věci vyhodnocovat. Jednoduše popište situaci, nic víc.

Místo fráze „Kvůli vám a vaší neschopnosti jsme s projektem ve zpoždění“ příště raději řekněte „Protože projekt musíme zítra odevzdat, bude lepší, když si práci přerozdělíme a zkusíme ji dokončit včas.“

4. Naučte lidi poslouchat

Podle nejnovějšího průzkumu během osmi hodin zapomínáme až třetinu toho, co jsme slyšeli. Přičemž po dvou měsících ztratíme až 75 % z těchto informací.

„Mnozí lidé jsou přesvědčeni o tom, že poslouchají, ve skutečnosti ale jen čekají na okamžik, kdy na ně s řečí přijde řada. Pokud vám ale patřičně nenaslouchají, nejsou schopni ani řádně vyhodnotit vaše nápady, a nepomohou vám tedy ani s jejich uskutečněním,“ vysvětluje Kerpen.

Dobrý poslech je jako meditace, během níž je zapotřebí se soustředit na jedinou věc a ze své hlavy vypudit všechny ostatní myšlenky. Dosáhnout toho lze jedině tak, že se oprostíte od všech rušivých elementů, jako je smartphone a další elektronika, a pak po chvilkách rekapitulujete předchozí závěry z komunikace, čímž se sami přesvědčíte o své pozornosti.

5. Nebojte se požádat o pomoc

Přestože mnozí lidé tvrdí, že nemají problém říci druhému o pomoc, realita bývá prozaičtější. V lidech neustále přetrvává pocit, že když si řeknou nahlas o pomoc, ukážou svou neznalost a nekompetentnost.

„Takové přiznání ale ve skutečnosti vůbec neznačí, že jste slabí – naopak. Na rozdíl od lhaní a hraní si na někoho, kým nejste, vám v obchodním jednání neublíží,“ dodává podnikatelka Erin Briedová.

6. Dobré vztahy nade vše

Pro každého by měly být samozřejmostí dobré vztahy na pracovišti. Pokud tedy chce, aby jeho nápady druzí podporovali, a měl tak šanci s čímkoli prorazit.

„Nejde o to druhým dokazovat, že jste nejchytřejší a nejpracovitější člověk pod sluncem, ale že vám záleží na spolupracovnících, vážíte si jejich práce a máte o ně zájem jako o lidské bytosti. Svůj respekt si pak nebudete muset vynucovat,” upozorňuje koučka Lauren Zanderová a dodává:

„Lidé více důvěřují tomu, koho znají na hlubší úrovni. Pak už tolik nezáleží na tom, o jak dobrý nápad či návrh jde.“