Dnes už jsou zhoubné nádory, které umíme vyléčit, u mnohých to ale ještě nejde," řekl Právu profesor MUDr. Pavel Klener, předseda České onkologické společnosti.

Podle něj ještě dlouho budou pro léčení rakoviny tyto tři základní metody: chirurgický zákrok, radioterapie, tedy ozařování, a chemoterapie.

Prakticky denně se na světě objevují nové léky, které mohou přispět k léčení rakoviny. Z nových objevů se ale jen nepatrná část dostává do klinické praxe a je využita k léčení pacientů. Nové metody zasahují do genů člověka, ale protože je ještě mnohé neprobádáno, bude trvat řadu let, než se stanou běžnými léčebnými postupy.

Cytostatika pomáhají

Mnozí onkologicky nemocní pacienti se děsí toho, když jim lékař předepíše chemoterapii, tedy podávání cytostatik. Hrůzu jim nahání, že budou mít nejrůznější vedlejší projevy, které je omezí v běžné denní činnosti.

"Chemoterapií rozumíme podávání cytostatik, která poškozují především dělící se nádorové buňky a přitom šetří, v co největší míře, buňky zdravých tkání. Tato léčba je vhodná i při léčení nádorových metastáz a onemocnění, kdy chirurgický zásah nemá naději na úspěch, jako jsou leukémie a lymfomy - zhoubné onemocnění mízních uzlin," říká profesor Zdeněk Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině. On i profesor Klener shodně dodávají, že při podávání cytostatik se ale částečně ničí i buňky zdravé, a to v různých orgánech těla. Proto cytostatika musejí být přesně dávkována podle tělesné plochy nebo i hmotnosti nemocného. Profesor Klener tvrdí, že u některých zhoubných nádorů, například varlat, cytostatika dokáží nemoc plně vyléčit. Naopak málo účinná jsou u většiny nádorů plic, ale právě tam se hledají nové jiné metody.

Léčbu snášejí pacienti různě

Mnozí neudávají žádné větší obtíže, jiní trpí nevolností, zvracením, nechutenstvím, často i průjmy nebo zácpou. Lékaři nemocným doporučují, aby v den aplikace chemoterapie ráno jen lehce posnídali, vyhnuli se těžkým jídlům a přes den pili hodně slabého čaje nebo minerálky.

Někteří pacienti při chemoterapii trpí slabostí, třesem a brněním. Je to tím, že při opakovaných léčebných cyklech cytostatiky se snižuje kvalita krvetvorby. "Nejčastěji se snižují bílé krvinky a krevní destičky. Ojediněle může dojít i ke krvácení sliznic a objeví se krev v moči. Některá cytostatika způsobují i vypadávání vlasů, u jiných se mohou projevit zarudnutí kůže, vyrážka či svědění," zdůrazňuje profesor Dienstbier.

Profesor Klener tvrdí, že dnešní lékařská věda už má hodně vhodných medikamentů, kterými může nežádoucí účinky chemoterapie podstatně omezit. "Pak je léčba pro pacienta velmi snesitelná a mnozí z nich tvrdí, že jim nepřináší žádné komplikace," říká profesor Klener.

Doktor Peter Bednarčík, vědecký pracovník Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, používá u svých pacientů v rámci podpůrné léčby přípravek Ovosan, který obsahuje aktivní etherfosfolipid. "Ten vede k tukové degeneraci membrán nádorových buněk a výrazným způsobem snižuje škodlivost a vedlejší účinky chemoterapie," řekl Právu.

Důležité je přijít včas

Všichni lékaři, s nimiž jsme hovořili, opakovaně tvrdí, že vyléčit se z rakoviny nebo podstatně prodloužit kvalitní život znamená přijít se zhoubným nádorem včas. "Jen tehdy je naděje, že nádor bude léčitelný. Proto když člověk na sobě zpozoruje jakékoli změny, měl by se svěřit odborníkovi," říká profesor Klener. Odborníci vědí, že vyléčit z rakoviny nebo prodloužit život mohou jen, pokud pacient přijde včas.