Láska je ve vztahu důležitá, ale opravdu není vše. Člověk patří do živočišné říše a má své pudy, a přestože je kultivovaný, tak často své potřeby upřednostňuje, a to včetně žen, které se liší jen v typu potřeb.

Zatímco u mužů se jedná především o sexuální pudy, ženám jde především o city. Chtějí být opět žádoucí, ale nejen po sexuální stránce. Očekávají, že jim milenec bude naslouchat a rozumět i po citové stránce. Pokud se tak stane, začnou být milenci zcela oddány. A to dokonce až tak, že za svou minulostí spálí veškeré mosty. A tak zatímco mnozí nevěrníci žádají u svých žen o odpuštění, nevěrnice své původní vztahy dobrovolně opouštějí.

Samozřejmě není tomu tak vždy. Existují ženy, které dokážou žít i desítek let dvojí život jako muži. Ale jedná se spíše o výjimky.

Ne každá žena v pohodě zvládá mít sexuální styk zároveň se svým manželem i milencem. Obvykle dělají vše proto, aby se sexu doma vyhnuly, aby paradoxně nepodváděly milence. Proto také existence milence bývá častěji důvodem k rozvodu než mužova milenka.

Společnost ženskou nevěru odsuzuje více

Všeobecně společnost nevěru ženy přijímá hůře než tu mužovu. Zatímco nevěrník je mnohdy považován za hrdinu, nevěrnice za lehkou ženu. I když mnozí muži vystřídají během krátké doby hned několik milenek, zatímco žena se prohřeší skutečně jen jednou. Málokdy se navíc u žen jedná, tak jako u mužů, o sex na jednu noc.

Vše je dáno dědictvím našich předků, kdy ženy ještě neměly taková práva, byly zcela závislé na svých mužích. Zatímco muži si často užívaly jiných žen, ony se staraly o domácnost, hospodářství a výchovu jejich dětí.

Navíc na ženy je pohlíženo jako na matky, které mají zodpovědnost nejen samy za sebe, ale také za své potomky a za všech okolností by měly pohlížet předně na ně.

Nevěra jako důsledek nespokojenosti

Nevěra není správná. Přesto ji nelze pouze odsuzovat, je nutné na ni pohlížet z více úhlů. Ženy pomocí ní řeší často to, co jim v původním vztahu chybí. Zvlášť v okamžicích, kdy mají doma velmi vytížené muže, kteří na ně nemají dostatek času, ani energie.

Je tedy otázkou, co je lepší. Být dlouhodobě ve vztahu nespokojená a nešťastná anebo si jít za svým štěstím?

Mnohdy ženy touží být jen znovu žádoucí. Chtějí se líbit a touží po lichotkách a svým způsobem chtějí být opět hýčkány jako na počátku vztahu. A pokud se k nim takto chovají jejich muži doma, pak obvykle nemají potřebu, cokoliv dalšího hledat jinde.