1. Romantičtí milenci - kteří milují pocit zamilovanosti. Rychle propadnou kráse svého protějšku a často dají hodně na fyzickou atraktivitu. Když se časem změní, mohou ochladnout. Ale romantika a láska nemusejí vyprchat ani po letech se změnou vzhledu, když na vztahu oba partneři pracují. Romantičtí milenci musejí často plánovat překvapení, nečekané výlety a večery jen ve dvou.

2. Neústupní kritici - mající vždy seznam kritérií, který je pro ně důležitý a z něhož neustupují, a to ani tehdy, je-li jim partner zcela oddán. Žít neustále podle standardů kritického jedince je velmi náročné a ubíjející. Jediným řešením pro spokojený milostný život s těmito lidmi je seznam kritérií zahodit.

3. Panovační žárlivci - kteří chtějí veškerý čas trávit s partnerem a trpí neustálými obavami o vztah, i když jim je jejich partner několik let oddaný. Život s nimi není vůbec jednoduchý, jelikož se u nich neustále střídají nálady a velmi často mají i hysterické záchvaty.

4. Obětaví milenci - typické pro ně je, že neustále něco partnerovi dávají, naplňují jeho potřeby a očekávání, ale to všechno na úkor sebe samých. Profesorka Schwartzová z University of Washington v Seattlu tvrdí, že takový člověk se musí okamžitě začít starat o sebe a žít svůj život mimo vztah či manželství, věnovat se přátelům, svým koníčkům a věcem bez partnera.

5. Neustálí svůdníci - se velmi rychle nudí v dlouhodobém vztahu. Mají potřebu neustále někoho svádět, tudíž snadno podléhají milostným avantýrám.

6. Kamarádi - kterým trvá déle, než si uvědomí, že se jejich přátelské vztahy posunuly někam dál. Ačkoliv lze hovořit o lásce, obvykle tyto vztahy mají klidnější průběh, nejsou tolik vášnivé, přesto pevné a trvalé. Problém nastává v okamžiku, když ze vztahu zcela zmizí romantika a stává se čistě platonický.