Docent Jan Havlíček, zabývající se rolí čichu v sociální komunikaci v kontextu výběru sexuálního partnera, testoval vliv holení podpaží na atraktivitu mužů. Dobrovolníky z řad mužů rozdělil na dvě skupiny. Jedna část nosila vatové tampony 24 hodin po umytí v podpaží, které si nikdy v životě neholila. Druhá část dostala tampony do podpaží čerstvě vyholeného. Hodnotitelkami v testu naslepo byly ženy, které posuzovaly na škále od jedné do sedmi atraktivitu, pachovou příjemnost a intenzitu potu z tamponů, aniž tušily, z jakého typu podpaží tampony pocházejí.

„Vůně jednorázově oholeného podpaží byla ženami hodnocena jako výrazně příjemnější,
atraktivnější a méně intenzivní než vůně neholeného podpaží. Po týdenním zarůstání
jednorázově oholeného podpaží nebyly rozdíly ve srovnání s neholeným podpažím zjištěny,“ píše docent Havlíček v závěru své vědecké práce.

Neholené podpaží zadržuje více pachových látek z potu

Zarůstající podpaží se brzy začalo rovnat pachově tomu nikdy neholenému. Výsledky výzkumu podle Havlíčka potvrzují původní hypotézu – tedy že neholené podpaží (ochlupení) zadržuje mechanicky více pachových látek z potu a také poskytuje vhodné prostředí pro bakterie, které pot rychle rozkládají a produkují pachově nepříjemné látky mající negativní vliv na čichovou atraktivitu mužů.

Docent Jan Havlíček z Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity se dlouhodobě zabývá rolí čichu v sociální komunikaci v kontextu výběru sexuálního partnera a rolemi faktorů prostředí ovlivňujících pachový podpis člověka. Zkoumá také změny atraktivity žen, sociosexuality a žárlivosti v průběhu menstruačního cyklu. Vyjma toho jej vědecky zajímají rovněž atraktivita tváře a evoluce lidské sexuality.