„Všichni hosté v baru spadají do jedné z osmi typů osobnosti, která odpovídá přesně jejich technice pití nápoje,“ tvrdí doktor Glenn Wilson z King‘s College v Londýně.

Podle jeho výzkumů existuje těchto osm typů osobnosti: koketa, drbna, zábavný člověk, ostýchavka, ledová královna, playboy, macho a uzurpátor.

Nejlepší a nejpříjemnější debata je pak s koketou, playboyem a zábavným člověkem. Uzurpátorovi by se měl člověk zcela vyhnout a na zbývající typy musí mít dost kuráže.

Osobnosti podle držení sklenice
Kokety drží drink lascivně, roztaženými prsty a často jej kladou před svůj dekolt či rozkrok, případně před obličej. Opilé kokety si pohrávají s drinkem i prsty, nebo sklenici dlouho drží u rtů.
Drbnu lze poznat podle toho, že v hloučku lidí hovoří, sklenici drží pevně a používá ji ke gestikulaci.
Zábavný člověk drží sklenici zlehka či ji často odkládá, aby mohl okolí bavit.
Ostýchavka drží sklenici pevně jako stabilního bodu, často oběma rukama, případně se svým drinkem chrání před okolím. Nápoj srká pomalu a často míchá.
Ledová královna drží nápoj také pevně, často velmi strnule, chrání si osobní prostor a každé napití je velmi plynulé a rovněž poněkud strnulé.
Playboy často drží sklenici či láhev jako falický symbol a pohrává si s nimi sebevědomě.
Macho se napije a sklenici či láhev od sebe často odhodí a pak se odkloní vědom si své výjimečnosti.
Uzurpátor dává přednost velkým sklenicím a lahvím, jimiž často hrozivě gestikuluje a projevuje agresivitu.

„Jednoduché držení nápoje o nás vypovídá více, než si uvědomujeme,“ tvrdí doktor Wilson.