V průměru za posledních deset let je výskyt syfilidy u mužů vyšší o 29 procent a více než dvojnásobný u kapavky. V roce 2009 evidoval ÚZIS 1721 případů obou nemocí, z toho 1178 u mužů a 543 u žen, uvádí ÚZIS.

Typickým pacientem u všech hlášených onemocnění syfilidou a kapavkou byl ve sledovaném období svobodný, zaměstnaný muž s heterosexuálním zaměřením ve věku 20 až 29 let se středoškolským vzděláním a zaznamenaným náhodným stykem jako rizikovým sexuálním chováním.

Počet roste i u uživatelů drog

Syfilis i kapavka se také často vyskytují u uživatelů injekčních drog. Loni bylo u těchto lidí hlášeno 103 případů syfilidy, což je pětkrát víc než v roce 2006. V posledních deseti letech se injekční uživatelé drog podíleli průměrně 5,2 procenty na nahlášených případech syfilidy a 1,3 na hlášených případech kapavky.

U injekčních uživatelů drog byl kromě náhodného styku zjištěn také vysoký podíl promiskuity a prostituce, a to zejména u žen.

Treponema pallidum, která způsobuje syfilis

Treponema pallidum, která způsobuje syfilis

FOTO: fotobanka Profimedia

Přenos možný pouze pohlavním stykem

Syfilis se přenáší výhradně pohlavním stykem. Pravděpodobnost přenosu syfilidy a kapavky cestou injekční aplikace drog je podle odborníků téměř nulová. Pouze asi pět procent případů je infikováno jinou než pohlavní cestou. Mezi ně patří přenos z matky na dítě - vrozená syfilis. V ojedinělých případech může být syfilis přenesena i prostřednictvím infikovaných předmětů nebo v důsledku velmi blízkého kontaktu s nakaženým člověkem.

U kapavky je původcem onemocnění bakterie - gonokok, který je velmi citlivý na zevní prostředí a mimo lidský organismus rychle hyne. Infekce se přenáší téměř vždy pohlavní cestou.

Hlášení onemocnění syfilis a kapavkou v letech 2000 až 2009
Rok
Syfilis
Syfilis u uživatelů drog
Kapavka
Kapavka u uživatelů drog
2000
967
49
888
14
20011376
62
880
18
2002
976
24
911
23
2003
849
26
1030
11
2004
684
40
947
8
2005
523
27
859
10
2006 502 20 1082 9
2007 822 44 1149 13
2008 850 51 816 10
2009 997 103 724 7
Zdroj: ÚZIS