„Lidé, kteří nejsou příliš milí, se častěji stávají vrcholnými manažery,“ tvrdí doktorka Michelle Tanová z Australian National University.

A rozdíly existují také mezi pohlavími. Muži a ženy stejných osobnostních kvalit a schopností totiž vstupují do odlišných povolání.

Ženy přitom ve vztahu k práci vynikají více v míře extroverze, ochotě, emocionální stabilitě a svědomitosti. Muži zase vynikají více v otevřenosti novým zkušenostem.

Extroverti mají přednost

Čím více muži uvádějí u sebe jako výjimečnou vlastnost ochotu, tím méně často se stávají manažery či bossy. Naopak největší šanci uspět v byznysu a vzdělávání mají ti muži, kteří uvádějí nejvyšší ochotu podstupovat nové zkušenosti a přijímat nové výzvy.

U žen je to podobné, čím jsou v práci ochotnější, tím je u nich menší pravděpodobnost, že usednou na post vrcholné manažerky. Naopak silně pozitivní vztah vzhledem k jejich manažerské funkci má míra extroverze. Čím větší je žena extrovert, tím má větší šanci stát se bossem.