Z analýzy vzorků DNA sto dvanácti transsexuálů (fyzický muž s identitou ženy) vyplynulo, že mají verzi genu modifikující činnost testosteronu delší než zdraví heterosexuální muži.

„Myslíme si, že tyto genetické rozdíly mohou snižovat činnost testosteronu a nedostatečně maskulinizovat mozek během děložního vývoje,“ tvrdí autorka studie Lauren Harová.

Dříve se o transsexualitě uvažovalo jako o poruše vyvolané psychosociálními faktory, například dětským traumatem. Dnes se ale stále více prokazuje, že za touto poruchou stojí spíše rodinná anamnéza a geny.

„Stále je zde společenské stigma, podle něhož je transsexualita jednoduše volbou životního stylu, ale naše objevy podporují biologický základ vývoje pohlavní identity,“ dodal jeden z autorů Vincent Harley.

Studii otiskl odborný časopis Biological Psychiatry.