Sex v kanceláři si někdy zkusilo přes 30 procent žen. Partnerovi nevěrných bylo s kolegou z práce celých 25 procent žen. Ale ani ti odolnější vůči svodům se nezdráhají pomrkávat a vznášet sexem nabité narážky. K flirtování se totiž přiznalo 94 procent žen i mužů. A když už si nevěru odpustí, zařadí osm z deseti zaměstnanců přitažlivého kolegu či kolegyni do svých fantazií.

Z průzkumů také vyšlo, že až 72 procent mužů se přiznalo, že sexuální vztahy s kolegyněmi vyhledávají.

"Často se poukazuje na zneužívání moci. Především někteří šéfové si vynucují pohlavní styk psychickým vydíráním nebo prostě zneužíváním svého pracovního zařazení. To se netýká jen mužů - šéfů, ale i některých žen ve vedoucích funkcích," vysvětlují odborníci na serveru Sexualně.cz .

Není vztah jako vztah

Pokud se budeme chtít blíže zaměřit na vztahy na pracovišti, je nutné rozlišit, zda se jedná o malou kancelář nebo firmu, kde se dva vídají celých osm a více pracovních hodin, nebo o vztahu ve velké nadnárodní korporaci, kdy se potenciální partneři vidí dvakrát ročně na mezinárodním meetingu.

U druhého případu nevzniká příliš třecích míst a takový vztah víceméně neohrožuje ani chod firmy, ani partnerský vztah jako takový. Problém může nastat u menší společnosti. Zde může vzniknout hned několik forem vztahu - budování monogamního vztahu, pouhý flirt a nevěra k základnímu vztahu mimo firmu.

Rozumní lidé by neměli zapomínat, že pokud se jedná o pouhý flirt či nevěru platí v podstatě zásada zachovávat co největší diskrétnost, jak vůči oficiálním partnerům, tak vůči ostatním kolegům z pracoviště.

Psychologové říkají jasné "NE"

Bohužel všeobecně lze říci, že psychologové vztahy na pracovišti nedoporučují. Tvrdí, že rozvrátí vlastní soukromé vztahy, následně kolektiv a ve finále mohou položit i celou firmu. Jejich aktéři navíc utrpí obrovskou ostudu - kolegové se jim budou posmívat, ztratí autoritu, respekt, vlastní klid a pohodu.

Mít sexuální vztah s kolegou, šéfem či šéfovou nebo asistentkou je podle většiny psychologů první krok na cestě k vlastní zkáze. 

Zvláště pokud se jedná o vztah podřízeného s nadřízeným. Zde se partnerům nemusí plést pouze strategie řešení konfliktů. Způsob vzájemného soužití komplikuje také fakt, že se jedná o nesymetrický vztah. Jeden z partnerů "je šéf" a může mít tendence jím být i v soukromí.

Práce má zůstat na pracovišti

Když už se pro vztah na pracovišti rozhodnete a budete přeci jen čelit všem těm komplikacím, pak pamatujte na to, že pracovní problémy by měly zůstat výhradně v práci. Netahejte si v žádném případě problémy z práce domů. A naopak problémy ze soukromí do práce. To je totiž nejčastější chyba všech takových vztahů - pletení si strategie řešení pracovních a domácích konfliktů.

Přestože takový vztah na pracovišti může fungovat, psychologové radí, pokud partneři mají zájem o udržení vztahu dlouhodobě, pak by jeden z partnerů měl uvažovat o změně zaměstnání.

Asi nejproblematičtější bývá společné zaměstatnávání manželů. Zde podle odborníků vzniká tolik třecích míst, že je personalistům vůbec nedoporučují.