Za rok 2005 bylo zaznamenáno v USA 1,2 miliónu potratů, což je o čtvrtinu méně než v roce 1990, kdy interrupcí bylo 1,6 miliónu. Nižší počet byl evidován pouze v roce 1976, tři roky po legalizaci potratů v USA.

Od roku 2000 ale roste využívání chemických potratových prostředků. V roce 2005 ale z celkového počtu interrupcí představovaly chemické zákroky 13 procent. V případě potratů do devátého týdne těhotenství to bylo již 22 procent.

Ženy provádějí potraty v ranějších stádiích těhotenství

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) právě v roce 2000 povolil prodej abortiva známého pod značkou RU-486, který byl před třemi roky využit v USA ve zhruba polovině všech chemických interrupcí. České úřady zatím možnost schválení RU-486 k prodeji zkoumají, české ženy jej mohou pod lékařským dohledem ale využít v řadě jiných zemí EU.

Guttmacherův ústav také zjistil, že americké ženy provádějí potraty ve stále ranějším stádiu těhotenství. V současnosti se zákrok provádí v 60 procentech případů před šestým týdnem gravidity.

Roste počet zařízení, která nabízejí provedení chemické interrupce, a naopak úměrně tomu klesá množství těch, jež provádějí klasické zákroky přímého zásahu do těla.