Ukázalo se, že až u tří procent mužů, kterým se nedaří počít potomka, ale u nichž ani u jejich partnerek nebyla prokázána jiná příčina neplodnosti, stojí za problémy právě porucha v "hlavičce" spermie. Vady v chromozomech obsažených v hlavičce spermie přitom může způsobit vysoká koncentrace rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší v období, kdy spermie dozrává.

Vědci již dříve zjistili, že na kvalitě spermatu českých mužů se negativně odrážejí zimní měsíce, kdy se zplodiny z topenišť a dopravy drží při zemi. Závislost kvality spermatu na čistotě ovzduší prokázali v polovině 90. let na mužích z Teplicka.

Příčinou neplodnosti párů, s nimiž se lékaři setkávají, jsou muži v polovině případů. Lékař Jiří Rubeš problém, o kterém se živě diskutuje v posledních deseti letech, nepokládá za tak dramatický, jak se někdy prezentuje. Na rozdíl od ženských vajíček totiž spermie dozrávají postupně, a jejich kvalita se tak může zlepšit. Pomoct může v řadě případů umělé oplodnění.

Vědci srovnávali také sperma pražských a brněnských studentů, v řadě parametrů přitom dopadli hůř pražští mladí muži. Závislost na kvalitě ovzduší se ale vědcům v tomto případě nepodařilo odhalit, za rozdílem může podle Rubeše stát odlišný životní styl studentů, například počet kuřáků v porovnávaných skupinách.